Thiết bị Cảnh Báo Sét

Nhận biết Sớm để Hành động Kịp thời
Thiết bị cảnh báo sét, hệ thống giám sát về giông sét là những giải pháp dự báo trước khi xảy ra sét đánh trong vùng cần bảo vệ. Các thiết bị cảnh báo sét này sẽ giúp chúng ta chủ động đưa ra những quyết định xử lý kịp thời, những biện pháp được tiên lượng trước một cách nhanh nhất để giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất.
Model : ATSTORM.v3
Phát hiện sớm để phòng ngừa rủi ro từ sét đánh
Bảo vệ phòng ngừa do sét đánh là một trong những biện pháp hạn chế tối đa các tổn thất có thể xảy ra trong tương lai, trong đó việc ...
TÌM THEO THƯƠNG HIỆU
AT
ALLTEC