Tin thông báo của công ty Thy An

Thông tin từ Công ty Kỹ thuật Thy An về các hoạt động và sự kiện, về các chương trình khuyến mại, về thông báo báo & cập nhật các quy định chính sách mới.

Thứ năm,18/01/2024
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THY AN trân trọng thông báo cập nhật về tên giao dịch TAEC và địa chỉ mới đến Quý cơ quan, đối tác và khách hàng từ ngày 17/01/2024
Thứ hai,06/06/2022
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THY AN đã được Cơ quan Thuế thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử ngày 13/12/2021 theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Nay chúng tôi thông báo phát hành hóa đơn điện tử của Công ty ThyAn theo mẫu mới, Logo ThyAn mới như hình, được áp dụng từ ngày 01/06/2022: