Chống sét lan truyền DC Type 2

Bảo vệ lan truyền cho nguồn DC trong nhà

Các sản phẩm dạng module dinrail thuộc nhóm chống sét lan truyền DC Type 2 trong danh mục này được thiết kế để triệt tiêu các xung điện quá lan truyền trên các đường dây điện một chiều DC.

Các đường dây cấp nguồn điện một chiều cho các thiết bị điện lắp đặt bên trong các kết cấu che chắn như mái nhà hoặc cabin không bị tác động bởi các dòng xung trực tiếp mà chỉ bị cảm ứng lan truyền.

Trong trường hợp này chúng ta chỉ cần sử dụng các bộ chống sét dc bảo vệ Type 2 hoặc Type 2+3 để triệt tiêu các xung điện áp dạng sóng 8/20us và sóng kết hợp.

Model : DS240-110DC
Bảo vệ An toàn cho nguồn DC/PV 110V
DS240-110DC Bảo vệ nguồn 1 chiều 110V DS240-110DC của CITEL thuộc dòng chống sét lan truyền DC type 2, dùng cho điện 1 chiều 110Vdc với khả năng triệt tiêu ...
Model : DS240-220DC
Bảo vệ An toàn cho nguồn DC/PV 220V
DS240-220DC Bảo vệ nguồn 220VDC Type 2 cho hệ thống DC/PV   DS240-220DC là thiết bị chống sét DC 220Vdc (CSDC) cho các đường dây cấp điện một chiều (và ...
Model : DS220-24DC
Bảo vệ an toàn cho đường dây 24Vdc / Điện mặt trời
DS220-24DC Bảo vệ đầu cuối cho thiết bị điện DC/PV 24Vdc   DS220-24DC là phiên bản chống sét DC (CSDC) bảo vệ 24V của dòng chống sét lan truyền DC type ...
Model : DS220-12DC
Bảo vệ an toàn cho đường dây 12Vdc / Điện mặt trời
DS220-12DC Bảo vệ đầu cuối cho thiết bị DC 12V - 20kA   DS220-12DC là phiên bản chống sét DC bảo vệ 12V của dòng chống sét lan truyền DC ...
Model : DS210-48DC
Bảo vệ thiết bị dùng nguồn 48Vdc trong nhà
DS210-48DC Bảo vệ nguồn 48VDC Type 2 hoặc 3   DS210-48DC là phiên bản sử dụng nguồn 48Vdc của dòng sản phẩm DS210 của Citel Pháp, chống sét lan truyền ...
Model : DS210-24DC
Bảo vệ đầu cuối cho thiết bị điện tử 24VDC
DS210-24DC Bảo vệ đầu cuối cho cho thiết bị điện 24Vdc DS210-24DC của CITEL là phiên bản chống sét DC dùng cho nguồn 24V, thuộc dòng sản phẩm chống sét ...
Model : DS210-12DC
Bảo vệ đầu cuối cho thiết bị điện tử 12VDC
DS210-12DC Bảo vệ đầu cuối cho cho thiết bị điện 12Vdc DS210-12DC của CITEL là phiên bản chống sét DC 12V của dòng DS210, thuộc chống sét lan truyền DC ...
Model : DS230-48DC
Bảo vệ thiết bị dùng nguồn 48Vdc trong nhà
DS230-48DC Chống sét 48V 30kA  Trong dòng chống sét nguồn DC của Citel, DS230-48DC là thiết bị chống sét lan truyền DC Type 2 với khả năng chịu dòng xung đến 30kA mỗi ...
Model : ATVOLT P12 (AT-8514)
Bảo vệ thiết bị dùng nguồn 24Vdc
ATVOLT P12 Cắt xung đột biến DC 12V cho nguồn điện một chiều 2 dây   ATVOLT P12 (mã sản phẩm AT-8514) là phiên bản dùng cho nguồn 12VDC trong ...
Model : ATVOLT P24 (AT-8526)
Bảo vệ thiết bị dùng nguồn 24Vdc
ATVOLT P24 Cắt xung đột biến DC 24V cho nguồn điện một chiều 2 dây   ATVOLT P24 (mã sản phẩm AT-8526) là phiên bản dùng cho nguồn 24VDC trong ...
Model : ATVOLT P48 (AT-8549)
Bảo vệ thiết bị dùng nguồn 48Vdc trong nhà
ATVOLT P48 Cắt xung đột biến DC 48V cho nguồn điện một chiều 2 dây   ATVOLT P48 (mã sản phẩm AT-8549) là phiên bản dùng cho nguồn 48VDC trong ...
TÌM THEO THƯƠNG HIỆU
TACpro
AT
ALLTEC
CITEL