Chống sét điện mặt trời Type 2

Bảo vệ nguồn điện mặt trời không lắp cột thu lôi
Thiết bị chống sét điện mặt trời Type 2 được sử dụng bảo vệ cho hệ thống điện mặt trời vừa và nhỏ - nơi không trang bị kim thu sét ở bên trên. Hoặc nếu có hệ thống chống sét đánh trực tiếp bảo vệ thì thiết bị chống sét điện mặt trời Type 2 sẽ được dùng bảo vệ lặp lại - lắp phía sau các thiết bị chống sét nguồn Solar Type 1 trên đường dây DC từ các tấm pin về.
Model : DS50VGPV-600G/51
Bảo vệ An toàn hệ thống điện mặt trời áp mái 600Vdc
Bảo vệ an toàn cho điện mặt trời áp mái 600Vdc   Thiết bị chống sét DS50VGPV-600G/51 là bộ bảo vệ và triệt tiêu xung điện áp lan truyền do sét đánh ...
Model : DS50VGPV-1000G/51
Bảo vệ An toàn hệ thống điện mặt trời áp mái
Bảo vệ an toàn cho Inverter điện mặt trời áp mái   Thiết bị chống sét DS50VGPV-1000G/51 là bộ bảo vệ và triệt tiêu xung điện áp lan truyền do sét đánh gây ...
Model : DS50PV-1500/51
Bảo vệ cho nguồn điện mặt trời 1500Vdc
DS50PV-1500/51 Bảo vệ chống sét nguồn điện mặt trời 1500Vdc Type 2   DS50PV-1500/51 là thiết bị chống sét nguồn điện mặt trời 1500Vdc, thuộc nhóm thiết bị chống sét điện mặt trời ...
Model : DS50PV-1000G/51
Bảo vệ cho nguồn điện mặt trời 1000Vdc
Bảo vệ cho nguồn điện mặt trời 1000Vdc Thiết bị chống sét nguồn điện mặt trời DS50PV-1000G/51 là bộ bảo vệ triệt tiêu xung điện áp lan truyền do sét đánh gây ...
Model : DS50PV-500/51
Bảo vệ cho nguồn điện mặt trời 500Vdc
Bảo vệ cho nguồn điện mặt trời 500Vdc Thiết bị chống sét nguồn điện mặt trời DS50PV-500/51 là bộ bảo vệ triệt tiêu xung điện áp lan truyền do sét đánh gây ...
TÌM THEO THƯƠNG HIỆU
TACpro
AT
ALLTEC
CITEL