Thiết bị vật tư tiếp đất

Bổ trợ & nâng cao hiệu quả cho hệ thống tiếp đất
Thiết bị, vật tư và phụ kiện tiếp đất là những sản phẩm hỗ trợ tăng cường hoặc không thể thiếu để hình thành một hệ thống tiếp đất hoàn chỉnh, chúng nhằm liên kết các bộ phận với nhau, bổ sung thêm nhiều tính năng khác cho hệ thống tiếp đất được hoàn chỉnh hơn theo nhu cầu sử dụng.
Model : AT-050K
Đảm bảo An toàn cho thiết bị điện nối đất khác nhau
Thiết bị đẳng thế AT-050K cho hệ thống tiếp đất chống sét & an toàn điện   Các tiêu chuẩn về lắp đặt hệ thống điện đều yêu cầu các hệ thống ...
TÌM THEO THƯƠNG HIỆU
TACpro
AT
ALLTEC