Chống sét đường tín hiệu viễn thông

Bảo vệ đường truyền tín hiệu Viễn thông Truyền hình
Thiết bị chống sét đường truyền tín hiệu viễn thông và truyền hình, đường truyền dữ liệu giữa các tổng đài Host với các trạm phát sóng BTS, các tín hiệu điều khiển ...
Model : B480-48D3
Bảo vệ thiết bị viễn thông kết nối tín hiệu ISDN-48V
Bảo vệ thiết bị đầu cuối cho 4 đường tín hiệu ISDN-48V Thiết bị chống sét đường tín hiệu viễn thông ISDN (TBCS) B480-48D3 thuộc dòng sản phẩm chống sét ...
Model : DLA2-48D3
Bảo vệ thiết bị đầu cuối tín hiệu ISDN-48V
DLA2-48D3 Bảo vệ cho các thiết bị viễn thông kết nối ISDN-T0 48V   Thiết bị bảo vệ 2 đường ISDN-T0 DLA2-48D3 Thuộc dòng sản phẩm Citel DLA2 được thiết ...
TÌM THEO THƯƠNG HIỆU
AT
ALLTEC
CITEL