Hàn hóa nhiệt

Công nghệ cho mối nối liên kết phân tử
Hàn hóa nhiệt sử dụng phương pháp hàn nhiệt nhôm làm nóng chảy các thành phần kim loại trong thuốc hàn và đối tượng cần hàn, cho ra mối hàn định hình được đúc ra từ khuôn đặc biệt. Mối hàn hóa nhiệt cho ra mối nối bền vững, đẹp và tạo ra sự liên kết tuyệt vời về điện, đảm bảo an toàn trong các môi trường không khí cũng như trong môi trường đất.
Model : C50/T16/TV
Khuôn hàn chữ T Dùng cho Cáp 50mm2 và Cọc D16   Trong các hệ thống chống sét và tiếp địa an toàn điện hiện nay, dạng mối hàn liên ...
Model : AT-020N
Chuẩn mực mới cho hàn hóa nhiệt
Thuốc hàn dạng viên nén Chuẩn mực mới cho hàn hóa nhiệt   Apliweld-T là bước phát triển mới trong công nghệ hàn hóa nhiệt trên thế giới, chúng được ...
TÌM THEO THƯƠNG HIỆU
TACpro
AT
ALLTEC