Đèn báo không - cường độ thấp

Đèn LED báo không cố định màu đỏ NAVILITE (cường độ thấp và L-810) dành riêng cho cảnh báo đường không ban đêm, đặc biệt cho cột viễn thông, các tòa nhà gần sân bay và tất cả các loại chướng ngại vật cao dưới 45 mét.
Model : B380
BALISOR B380 Part Number: B380 Cảnh báo chướng ngại vật cho Máy bay và Tàu thuyền Đường dây điện cao thế là mối nguy hiểm lớn đối với máy bay ...
Model : OBSTA HI STI-240V
OBSTA HI STI-240V Part Numbers: 113110 Đèn báo không ban đêm cường độ thấp, 110V-240Vac, Màu Đỏ Ổn định Type B ICAO OBSTA HI STI đèn phóng điện neon lạnh ...
Model : NAVILITE-24V-CABLE (P/N 113906)
NAVILITE-24V-CABLE Part Numbers: 113906 Đèn cảnh báo hàng không ban đêm, 24Vdc, Màu Đỏ Ổn định Type B Dòng NAVILITE được dành riêng để đánh dấu ban đêm cho bất ...
Model : NAVILITE-230V (P/N 113909)
NAVILITE-230V Part Number: 113909 Đèn cảnh báo hàng không,230Vac Màu Đỏ Ổn định Type B Dòng NAVILITE được dành riêng để đánh dấu ban đêm cho bất kỳ loại chướng ...
TÌM THEO THƯƠNG HIỆU
OBSTA