SẢN PHẨM TIẾP ĐỊA

Vật tư tiếp đất tiếp địa là tập hợp các vật liệu, thiết bị phụ trợ và phụ kiện để liên kết cấu thành hệ thống tiếp đất hoàn chỉnh như cọc tiếp địa, điện cực tiếp đất, dây kim loại liên kết, hộp nối, chất giảm điện trở ... được kết hợp với nhau và tiếp xúc với đất. Chúng có chức năng phân tán dòng điện vào đất, cân bằng điện thế ... để bảo vệ an toàn cho con người, hệ thống điện và thiết bị sử dụng điện.

Phân tán giải tỏa điện tích vào lòng đất
Điện cực tiếp đất là các thành phần tiếp xúc với đất có chức năng dẫn các dòng điện tích phân tán vào vùng đất xung quanh một cách an toàn. Điện cực tiếp đất có nhiều hình dạng và...
Vật liệu Nâng cao Hiệu quả Kinh tế & Kỹ thuật Tiếp đất
Chất giảm điện trở đất là vật liệu đặc thù mang tính hóa lý, cung cấp các ion điện tích và tăng khả dẫn điện cho đất, tăng khả năng tiếp xúc giữa các điện cực với đất với mục...
Công nghệ cho mối nối liên kết phân tử
Hàn hóa nhiệt sử dụng phương pháp hàn nhiệt nhôm làm nóng chảy các thành phần kim loại trong thuốc hàn và đối tượng cần hàn, cho ra mối hàn định hình được đúc ra từ khuôn đặc...
Bổ trợ & nâng cao hiệu quả cho hệ thống tiếp đất
Thiết bị vật tư tiếp đất là những sản phẩm hỗ trợ tăng cường hoặc không thể thiếu để hình thành một hệ thống tiếp đất hoàn chỉnh, chúng nhằm liên kết các bộ phận với nhau, bổ...
TÌM THEO THƯƠNG HIỆU
TACpro
AT
ALLTEC