Thiết bị cắt lọc sét nguồn AC

Cắt sét & Lọc nhiễu cho Thiết bị Điện tử
Thiết bị cắt lọc sét nguồn AC là các sản phẩm tích hợp cắt các xung điện còn lại xuống rất thấp, kết hợp lọc các xung nhiễu để dòng điện trở nên "sạch" và an toàn hơn cho các thiết bị điện tử nhạy cảm đầu cuối.
Model : DSH63
Thiết bị phối hợp giữa các cấp chống sét cho nguồn điện AC
DSH63 Cuộn cảm phối hợp bảo vệ quá áp đột biến 63A   DSH63 được thiết kế đặc biệt để phối hợp giữa các thiết bị cắt sét  type 1 (TBCS) với các thiết ...
Model : DS41HFS-230
Bảo vệ phối hợp cắt sét và lọc nhiễu cho thiết bị nhạy cảm đầu cuối
Bảo vệ phối hợp cắt và lọc nhiễu cho thiết bị nhạy cảm đầu cuối DS41HFS-230 là thiết bị cắt lọc sét nguồn AC đơn cực bảo vệ cho 1 dây pha hoặc trung ...
Model : DSH35
Thiết bị phối hợp giữa các cấp chống sét cho nguồn điện AC
DSH35 Cuộn cảm phối hợp chống quá áp đột biến 35A   Module lọc xung quá áp đột biến DSH35 được thiết kế đặc biệt để phối hợp giữa các thiết bị ...
Model : DS-HF
Bảo vệ tối ưu cho thiết bị điện tử đầu cuối
Bảo vệ phối hợp và lọc nhiễu cho thiết bị nhạy cảm đầu cuối DS-HF thiết bị cắt lọc sét nguồn AC 1 pha 16A  dạng module kết hợp các phần tử cắt dòng ...
Model : DUC
DUC Tụ điện lọc nhiễu gắn dinrail 1P (L/N) cho nguồn AC   DUC là tụ điện lọc nhiễu chống quá áp đột biến gắn dinrail loại 1P (cực) được hãng CITEL thiết kế ...
Model : AT-8435
Phối hợp và Lọc nhiễu cho dòng điện 35A
ATLINK 35 - Cuộn lọc 35A cho tủ chống quá áp đột biến Cuộn lọc 35A ATLINK 35 (mã hiệu AT-8435) là thiết bị phối hợp giữa các tầng bảo vệ sơ cấp ...
Model : AT-8463
Phối hợp cho các tầng bảo vệ chống sét
ATLINK 63 Cuộn lọc phối hợp 63A cho thiết bị chống quá áp đột biến AC   ATLINK 63 mã hiệu AT-8463 của công ty AT - Aplicaciones Tecnologicas là cuộn lọc phối hợp ...
TÌM THEO THƯƠNG HIỆU
TACpro
AT
ALLTEC
CITEL