Thiết bị cắt lọc sét nguồn AC

Cắt sét & Lọc nhiễu cho Thiết bị Điện tử
Thiết bị cắt lọc sét nguồn AC là các sản phẩm tích hợp cắt các xung điện còn lại xuống rất thấp, kết hợp lọc các xung nhiễu để dòng điện trở nên "sạch" và an toàn hơn cho các thiết bị điện tử nhạy cảm đầu cuối.
Model : DSH63
Thiết bị phối hợp giữa các cấp chống sét cho nguồn điện AC
DSH63 Cuộn cảm phối hợp chống sét 63A DSH63 được thiết kế đặc biệt để phối hợp module cắt sét sơ cấp & thứ cấp trong các tủ cắt lọc sét. ...
Model : DS41HFS-230
Bảo vệ phối hợp cắt sét và lọc nhiễu cho thiết bị nhạy cảm đầu cuối
Bảo vệ phối hợp cắt sét và lọc nhiễu cho thiết bị nhạy cảm đầu cuối DS41HFS-230 là thiết bị cắt lọc sét đơn cực bảo vệ cho 1 dây pha hoặc trung ...
Model : DSH35
Thiết bị phối hợp giữa các cấp chống sét cho nguồn điện AC
DSH35 Cuộn cảm phối hợp chống sét 35A DSH35 được thiết kế đặc biệt để phối hợp module cắt sét sơ cấp & thứ cấp trong các tủ cắt lọc sét. ...
Model : DS-HF
Bảo vệ tối ưu cho thiết bị điện tử đầu cuối
Bảo vệ phối hợp và lọc nhiễu cho thiết bị nhạy cảm đầu cuối Thiết bị cắt lọc sét 1 pha 16 DS-HF là module kết hợp các phần tử cắt sét ...
TÌM THEO THƯƠNG HIỆU
TACpro
AT
ALLTEC
CITEL