Chống sét Trực tiếp

Hệ thống chống sét trực tiếp hay đánh thẳng theo công nghệ thu là các phương pháp tạo tạo ra một điểm thu dòng điện từ đám máy đi xuống để chuyển vào mặt đất một cách an toàn.

Nếu không có các điểm định hướng này thì dòng điện từ đám mây ở trên có thể đánh xuống các cấu trúc công trình, vào cây cối, vào mặt đất hoặc các vật chuyển động khác sẽ gây ra hiệu ứng cháy nổ làm hư hỏng, làm chết người và các động vật trên mặt đất.

Đang được cập nhật