THIẾT BỊ PHÒNG CHỐNG SÉT

Thiết bị phòng chống sét là các sản phẩm hỗ trợ giúp các giải pháp chống sét phát huy được hiệu quả, đúng chức năng của nó. Trong đó các biện pháp ngăn ngừa, đưa ra các hành động bảo vệ chủ động khi dự đoán trước có thể xảy ra sét đánh vào công trình và thiết bị. Hoặc công tác đo đạc, kiểm tra hệ thống và thiết bị trong thời gian sử dụng cũng là một trong những biện pháp phòng ngừa rất hiệu quả trước những rủi ro do sét gây ra.
Đảm bảo hệ thống An Toàn & Hiệu Quả
Máy đo kiểm tra chống sét là những thiết bị hỗ trợ đo đạc, kiểm tra các thành phần của hệ thống chống sét đảm nhiệm tốt các vai trò và chức năng của nó. Thiết bị đo...
Nhận biết Sớm để Hành động Kịp thời
Hệ thống giám sát về giông sét, thiết bị cảnh báo sét là những giải pháp dự báo trước khi xảy ra sét đánh trong vùng cần bảo vệ. Các thiết bị cảnh báo sét này sẽ giúp chúng ta...
TÌM THEO THƯƠNG HIỆU
TACpro
AT
ALLTEC
CITEL