Điện cực tiếp đất

Phân tán giải tỏa điện tích vào lòng đất
Điện cực tiếp đất chống sét hay tiếp địa an toàn là thành phần quan trọng trong các hệ thống điện và chống sét, có chức năng tiếp xúc với đất để giải tỏa tiêu tán các điện tích đi vào đất một cách an toàn. Điện cực tiếp đất có nhiều hình dạng và chất liệu khác nhau để sử dụng phù hợp với đặc tính môi trường, độ dẫn điện và các yêu cầu đặc thù khác của mỗi hệ thống tiếp địa.
Model : AT-111H
Điện cực tiếp đất chủ động bằng hóa chất điện phân
Aplirod - Điện cực tiếp đất chủ động bằng hóa chất APLIROD DYNAMIC ELECTRODE là dòng điện cực tiếp đất chủ động của công ty Aplicaciones Tecnologicas -Spain, gồm nhiều ...
TÌM THEO THƯƠNG HIỆU
TACpro
AT
ALLTEC