Tiêu Chuẩn Chống sét & An toàn Điện

Việt Nam và các nước trên thế giới, các tổ chức quốc tế thường xuyên ban hành các quy định, khuyến nghị và tiêu chuẩn hóa trong lãnh vực chống sét và an toàn điện. Các Tiêu Chuẩn, Quy Định về Chống sét An toàn Điện Việt Nam & Quốc tế nhằm đảm bảo các bên liên quan như đơn vị tư vấn thiết kế, lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng, người quản lý .v.v. hiểu và áp dụng thống nhất, để đảm bảo hiệu quả và an toàn cao nhất cho con người và tài sản.

IEC và UL là hai bộ tiêu chuẩn lớn nhất được áp dụng trên thế giới, hãy xem có sự khác nhau và giống nhau như thế nào, đối với các thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn của hãng Citel thì sao.