Tiêu chuẩn & Quy định

Việt Nam và các nước trên thế giới, các tổ chức quốc tế thường xuyên ban hành các quy định, khuyến nghị và tiêu chuẩn hóa trong lãnh vực chống sét và an toàn điện. Các tiêu chuẩn, quy định của Việt Nam và Quốc tế nhằm đảm bảo các bên liên quan như đơn vị tư vấn thiết kế, lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng, người quản lý .v.v. hiểu và áp dụng thống nhất, để đảm bảo hiệu quả và an toàn cao nhất cho con người và tài sản.
Thứ hai,13/03/2023
Một số văn bản và tiêu chuẩn chống sét, tiếp đất, liên kết và che chắn điện từ trường dông sét: Các tiêu chuẩn quốc tế gồm tiêu chuẩn của IEC (Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế), IEEE, các khuyến nghị của ITU-T. Các tiêu chuẩn Quốc gia gồm: Tiêu chuẩn Mỹ, Anh, Tây ban nha, Việt nam
Thứ tư,07/12/2022
IEC và UL là hai bộ tiêu chuẩn lớn nhất được áp dụng trên thế giới, hãy xem có sự khác nhau và giống nhau như thế nào, đối với các thiết bị bảo vệ đường nguồn của hãng Citel thì sao.
Thứ bảy,05/11/2022
Công điện khẩn về Phòng Chống Sét cho các Trạm Cân Xe: Đến nay, qua theo dõi quá trình hoạt động của các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tại một số địa phương, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thấy còn nhiều trạm kiểm tra tải trọng xe chưa tuân thủ theo các hướng dẫn quy định dẫn đến xảy ra các sự cố gây hư hỏng nặng thiết bị cân lưu động đặc biệt là các sự cố do sét đánh trong thời gian gần đây như các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động...