Phân tán Sét

Hệ thống phân tán sét hay giải tỏa điện tích là phương pháp bảo vệ mới và hiệu quả nhất hiện nay, đang được áp dụng trên nhiều lãnh vực như công nghiệp, hàng không, viễn thông truyền hình ... đặc biệt hiệu quả với những nơi sử dụng thiết bị điện tử kỹ thuật cao.

Giải pháp phân tán và các kim phân tán điện tích được áp dụng theo lý thuyết phóng điện điểm, nhằm tạo ra đám mây trung hòa điện tích phía trên, ngăng ngừa sự hình thành kênh dẫn điện và từ đó hạn chế sự đánh xuống công trình cần bảo vệ

Hạn chế sét đánh là hạn chế các tổn thất do chúng gây ra.

Đang được cập nhật