TỦ CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN AC

Tủ chống sét lan truyền AC là sản phẩm hoàn chỉnh để đấu nối với hệ thống điện nhằm triệt tiêu các xung sét lan truyền trên đường dây dẫn cấp nguồn từ điện lưới đi vào hoặc phân phối nội bộ, bảo vệ an toàn cho các thiết bị sử dụng điện. Tủ chống sét lan truyền cho nguồn điện AC được thiết kế phù hợp yêu cầu sử dụng và đặc điểm lưới điện. Các tủ chống sét lan truyền do công ty ThyAn phân phối được nhập nguyên bộ từ Citel Pháp, Alltec Mỹ, AT Tây ban nha, hoặc tủ được lắp ráp có thương hiệu TACpro từ các module nhập khẩu của họ.

Tủ chống sét lan truyền gồm:

- Tủ chống sét lan truyền Type 1 hoặc Type 1+2+3 cho các tủ điện 1 hoặc 3 pha

- Tủ chống sét lan truyền Type 2 hoặc Type 2+3 cho tủ điện 1 và 3 pha

- Tủ chống sét lan truyền kết hợp từ các module rời, nhiều cấp bảo vệ, mắc nối tiếp với hệ thống điện

- Tủ chống sét lan truyền và lọc nhiễu dạng bo mạch điện tử, mắc song song với hệ thống

Bảo vệ mạnh mẽ cho tủ điện đầu nguồn
Tủ chống sét nguồn AC Type 1, type 1+2 và type 1+2+3 được thiết kế và sản xuất thành bộ hoàn chỉnh có đủ chức năng theo yêu cầu, chúng có thể được lắp riêng và đấu nối với hệ thống...
Bảo vệ thứ cấp cho mạng điện nhánh
Tủ cắt sét AC Type 2 và Type 2+3 bảo vệ thứ cấp ở các khu vực sau các tủ chống sét nguồn AC Type 1 bảo vệ đầu nguồn chính. Hoặc chúng bảo vệ cấp 1 cho các hệ...
Bảo vệ phối hợp nhiều tầng cho thiết bị điện
Tủ cắt lọc sét AC nối tiếp là bộ thiết bị hoàn chỉnh được kết hợp từ nhiều module có các chức năng bảo vệ sơ cấp, thứ cấp, cuộn cảm phối hợp và tụ điện lọc nhiễu...
Triệt xung Điện áp và Lọc nhiễu cho mạch điện
Tủ cắt lọc sét AC song song là bộ cắt sét và lọc nhiễu trên hệ thống điện xoay chiều 1 hoặc 3 pha, các phần tử bảo vệ và linh kiện điện tử được kết hợp đầy đủ...
TÌM THEO THƯƠNG HIỆU
TACpro
AT
ALLTEC
CITEL