Type 1+ AC Surge Protection Panel

Surge Protection Panels installed at the origin of the AC installations
AC Type 1 Surge protection panel includes AC Type 1+2 or AC Type 1+2+3, it is hard wired units and combiner boxes. AC Type 1 Surge protection panel is installed at the origin of the AC installations.
Model : SDS254E-300/G
SDS254E-300/G Tủ cắt xung lan truyền sơ cấp tủ điện tổng 3 pha-140kA   PDS254E-300/G là tủ cắt sét cho nguồn điện AC Type 1+2 được phối hợp từ các ...
Model : PDACN1-25CVGS-31-275/SC
PDACN1-25CVGS-31-275/SC Bảo vệ nguồn 3 pha tích hợp đếm sét TACpro PDACN1-25CVGS-31-275/SC là tủ cắt sét được kết hợp từ thiết bị cắt sét DACN1-25CVGS-31-275/SC với bộ ngắt mạch bằng ...
Model : PDS254VG-300/G
Bảo vệ nguồn 3 pha cho văn phòng làm việc
Tủ bảo vệ chống sét 3 pha Type 1+2+3 nhà văn phòng TACpro PDS254VG-300/G là tủ chống sét cho nguồn điện AC 3 pha 4 dây (3L+N) sử dụng cho ...
Model : M50-230S-A
M50 series: AC SURGE PROTECTORS HARD-WIRED UNITS AND COMBINER BOXES  M50 series surge protection devices in metal enclosures belong to a complete family of surge protection devices specifically designed to ...
Model : M50-277Y-A
M50 series: AC SURGE PROTECTORS HARD-WIRED UNITS AND COMBINER BOXES  M50 series surge protection devices in metal enclosures belong to a complete family of surge protection devices specifically designed to ...
Model : ATCOMPACT M1 50kA
ATCOMPACT series - Multi-pole power supply protection cabinet including protective fuses ATCOMPACT protection cabinets are made of several protectors from the same series with the aim of protecting all of ...
Model : PDACN1-25CVGS-11-275/SC
PDACN1-25CVGS-31-275/SC Bảo vệ nguồn 3 pha tích hợp đếm sét TACpro PDACN1-25CVGS-31-275/SC là tủ cắt sét được kết hợp từ thiết bị cắt sét DACN1-25CVGS-31-275/SC với bộ ngắt mạch bằng ...
Model : PDAC1-13-20-275
Bảo vệ sơ cấp cho hệ thống điện 3 pha
PDAC1-13-40-275 Bảo vệ cho nguồn điện 3 pha Type 1+2 PDAC1-13-40-275 là một trong những dòng tủ bảo vệ sơ cấp PDAC1-13 series, tủ chống sét lan truyền PDAC1-13-40-275 sử ...