Thyan News - News from Thy An Engineering Company
Wednesday,01/05/2024
Công ty Thy An (TAEC LTD) cần tuyển dụng nhân viên kinh doanh phân phối sản phẩm chống sét cho các đại lý trên toàn quốc, lương cố định và thu nhập cao, đủ chế độ và ổn định lâu dài
Friday,26/04/2024
TAEC LTD thông báo cần tuyển dụng cho vị trí Trưởng Phòng Kinh doanh về lãnh vực chống sét và an toàn điện, đèn cảnh báo hàng không. Lương và thu nhập tương xứng và hấp dẫn cho vị trí quản lý, đãi ngộ xứng đáng và ổn định lâu dài.
Thursday,18/01/2024
Notification update business information: Vietnamese business name: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THY AN. English business name: THY AN ENGINEERING CO.,LTD, Abbreviated business name: TAEC LTD; Head office address: 169/23 Nguyen Thi Muoi, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City, Vietnam. Business tax code: 0303161454