Banner7

Solar Power Protection Solutions

Solar Power Protection

Wind turbines and Solar power applications are generally located at exposed areas for better wind conditions, onshore wind turbines usually locate at prominent terrain like mountains region and offshore locate at coastwise, by the effect of location and the height of structure, wind turbines have higher annual estimated number of lightning strikes according to lightning location system. Lightning Surge protection solutions for Wind turbine and Solar power applications is a complete range of AC and Telecom-Data surge protectors that are compliant with the IEC 61400 et IEC 62305 standards. The system serves to preserve assets, avoiding fire and explosion incidents, loss or stop of operation due to damage.

.

Hệ thống điện năng lượng mặt trời cho nhà ở dân dụng thường sử dụng các tấm pin đặt trên mái nhà với số lượng hạn chế do diện tích, do vậy cho công suất khá nhỏ và điện áp khá thấp (thường dưới 500Vdc). Mục đích của các hệ thống này nhằm tạo thêm một phần điện bổ sung vào lượng điện tiêu thu của gia đình. Do vậy, giải pháp chống sét điện mặt trời áp mái cũng phải phù hợp với hiệu quả đầu tư nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho tài sản và con người.