Coordinated AC Surge and Filter Protection Panel

Coordinated AC Surge and Filter Protection Panel
Coordinated AC Surge and Filter Protection Panel is a complete set of equipment that combines many modules with primary and secondary protection functions, coordination inductors and noise filtering capacitors for AC power systems. Coordinated AC Surge Protection Panels are installed in series at service entrance.
Model : SDACN1254C-43HF-125A
  SDACN1254C-43HF-125A Bảo vệ nguồn 3 pha 125A Type 1+2+3 cho phòng thiết bị điện tử Tủ cắt lọc sét SDACN1254C-43HF-125A sử dụng cho hệ thống điện 3 pha 4 ...
Model : SDS254VG-43HF-125A
Tủ bảo vệ đa cấp đầu nguồn cho tải 100A
SDS254VG-43HF-125A Tủ cắt lọc đa cấp cho hệ thống điện 3 pha 125A SDS254VG-43HF-125A là bộ tủ cắt lọc sét 3 pha chịu dòng tải đến 125A mỗi pha, được ...
Model : SDACN1252C-41HF-100A
SDACN1252C-41HF-100A Bảo vệ nguồn 1 pha 100A Type 1+2+3 cho phòng máy điện tử Tủ cắt lọc sét TACpro SDACN1252C-41HF-100A Type 1+2+3 sử dụng cho nguồn điện 1 pha 220V ...
Model : SDACN1254C-43HF-100A
SDACN1254C-43HF-100A Bảo vệ nguồn 3 pha 100A Type 1+2+3 cho thiết bị điện tử SDACN1254C-43HF-100A là tủ cắt lọc sét 3 pha nối tiếp với hệ thống điện, được phối ...
Model : SDACN1252C-41HF-75A
Tủ bảo vệ đa cấp đầu nguồn cho tải 100A
SDS254G-53VG-100A Cắt lọc đa cấp cho hệ thống điện 3 pha 100A TACpro SDS254G-53VG-100A là tủ cắt lọc sét đa cấp cho mạng điện 3 pha có trung tính, dòng ...
Model : SDS154G-43-63A
SDS154G-43-63A Tủ cắt lọc 3 pha 63A cho văn phòng & data center   Tủ cắt lọc 3 pha 63A SDS154G-43-63A (model cũ TAC3140-63A/CITEL) hiệu TACpro là phiên bản tải ...
Model : SAT140-15-63A
Bảo vệ nguồn điện 3 pha cho phòng thiết bị điện tử.
SAT140-15-63A Tủ bảo vệ đa cấp cho hệ thống điện 3 pha 63A. TACpro SAT140-15-63A là bộ tủ cắt lọc xung quá áp đột biến lan truyền Type 1+2+3, phối ...
Model : PDS152G-40-63A
Bảo vệ an toàn cho phòng thiết bị điện tử
PDS152G-40-63A - Tủ cắt lọc sét đa cấp cho nguồn điện một pha  Tủ cắt lọc sét 1 pha PDS152G-40-63A là phiên bản 63A trong dòng sản phẩm chống sét PDS152G-40-xx thương hiệu ...