Thông báo phát hành Hóa đơn điện tử của Công ty ThyAn (NĐ 123/2020/NĐ-CP)

Thứ hai, 06/06/2022, 14:55

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THY AN đã được Cơ quan Thuế thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử ngày 13/12/2021 theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Nay chúng tôi thông báo phát hành hóa đơn điện tử của Công ty ThyAn theo mẫu mới, Logo ThyAn mới như hình, được áp dụng từ ngày 01/06/2022:

mẫu hóa đơn GTGT của công ty Thy An theo nghị định 123/2020/NĐ-CP năm 2022

được phát hành thay thế cho mẫu hóa đơn sử dụng trước ngày 31/5/2022 theo mẫu cũ như sau

Hóa đơn điện tử sẽ được gởi theo dạng tệp đính kèm đến địa chỉ email của khách hàng lúc phát hành. Quý khách có thể tra soát lại hóa đơn tại địa chỉ http://thyan.einvoice.com.vn với mã nhận hóa đơn.

Các hóa đơn điện tử theo mẫu cũ số 01GTKT/001, ký hiệu TA/19E không còn hiệu lực phát hành từ ngày 13/12/2021.