Thông báo cập nhật thông tin Công ty Kỹ thuật Thy An - TAEC

Thứ năm, 18/01/2024, 16:10

THÔNG BÁO

Cập nhật thông tin doanh nghiệp

Kính gởi: Quý Cơ Quan, Đối Tác và Khách Hàng

Căn cứ Giấy phép Đăng ký kinh doanh đã điều chỉnh ngày 17/01/2024 của Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp, chúng tôi kính thông báo các thông tin cập nhật từ ngày 17/01/2024 như sau:

  • Tên công ty viết bằng tiếng Việt : CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THY AN
  • Tên công ty viết bằng tiếng Anh : THY AN ENGINEERING CO.,LTD
  • Tên công ty viết tắt : TAEC LTD
  • Địa chỉ trụ sở chính : 169/23 Nguyễn Thị Mười, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • Mã số thuế doanh nghiệp : 0303161454

Trong đó, các nội dung mới đã được điều chỉnh ở mục tên công ty viết tắt và tên đường phố.

Logo TAEC

Các thông tin như trên được sử dụng trong các hồ sơ và chứng từ giao dịch kể từ ngày 17/01/2024.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quý Cơ quan, Đối tác và Khách hàng.

Trân trọng

Các tin khác

Thứ hai,06/06/2022
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THY AN đã được Cơ quan Thuế thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử ngày 13/12/2021 theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Nay chúng tôi thông báo phát hành hóa đơn điện tử của Công ty ThyAn theo mẫu mới, Logo ThyAn mới như hình, được áp dụng từ ngày 01/06/2022: