Tin tức sự kiện
Kiến thức chuyên ngành

Các thông số kỹ thuật của thiết bị chống sét

Thứ ba, 06/12/2022, 21:35

 

Thiết bị chống sét (SPD) hay còn gọi là thiết bị triệt xung điện áp đột biến là các sản phẩm mang tính đặc thù trong ngành điện, trên tài liệu hoặc sản phẩm hiển thị các ký hiệu và tham số để mô tả đặc tính riêng của chúng. Dựa vào các tham số này chúng ta có thể hiểu và so sánh tính năng kỹ thuật của các sản phẩm để sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất.

Ký hiệu & thông số của thiết bị chống sét có ý nghĩa gì ?

 

Các thông số kỹ thuật trên thiết bị chống sét

 

Surge Protection Device - SPD

Là các sản phẩm có chức năng hạn chế sự quá áp đột biến lan truyền trên đường dây bằng cách chuyển hướng dòng điện nguy hiểm này sang nơi khác một cách an toàn, chúng có chứa ít nhất một linh kiện phi tuyến. Loại SPD một cực (Pole) được đấu nối song song hoặc loại SPD 2 cực được đấu nối tiếp.

 

Type của SPD (Type of surge protectors)

 

Các SPD dùng cho nguồn điện AC được chia thành 3 loại theo tiêu chuẩn IEC 61643-11 và EN 61643-11 theo 3 mức độ thử nghiệm khác nhau. Các mức độ kiểm tra này sẽ phụ thuộc vào vị trí lắp đặt của SPD trong mạng lưới AC và các điều kiện bên ngoài.

Thông số này phân thành 3 loại:

 • SPD Type 1 (Type 1 surge protectors)

Thiết bị cắt sét type 1 được thiết kế để lắp đặt ở vị trí có nguy cơ bị sét đánh trực tiếp là rất cao, đặc biệt là khi tòa nhà được trang bị các đầu cột thu lôi.

Trong trường hợp này, tiêu chuẩn EN 61643-11 và IEC 61643-11 đòi hỏi SPD phải được kiểm tra thử nghiệm theo mức 1 (class 1): kiểm tra này được đặc trưng bởi việc đưa vào xung điện có dạng sóng 10/350μs để mô phỏng các hệ quả dòng xung điện trực tiếp gây ra.

Do đó các thiết bị loại 1 phải đặc biệt mạnh mẽ để dẫn dòng điện xung năng lượng cao. Các thiết bị Type1 này chúng ta thường gọi là thiết bị cắt sơ cấp.

Ký hiệu thường được ghi trên sản phẩm và catalog là Iimp thể hiện khả năng cắt xung điện dạng sóng (10/350μs).

 • SPD Type 2 (Type 2 surge protectors)

Thiết bị chống sét lan truyền Type 2 được thiết kế để lắp đặt tại ngõ vào của hệ thống điện, trong tủ phân phối chính, hoặc gần các thiết bị nhạy cảm mà công trình không trang bị kim thu sét.

Thiết bị được kiểm tra theo bài kiểm tra mức II (class 2) theo tiêu chuẩn IEC61643-11 hoặc EN61643-11 và dựa trên dòng xung dạng sóng 8/20μs.

Các thiết bị Type 2 này thường được lắp phía sau Type 1 gọi là thiết bị bảo vệ thứ cấp. Ký hiệu thường được ghi trên sản phẩm và catalog là In (hoặc Imax) thể hiện khả năng cắt dòng xung định mức (hoặc tối đa) dạng sóng (8/20μs)

 • SPD Type 3 (Type 3 surge protectors)

Trong trường hợp đối tượng cần bảo vệ là các thiết bị điện tử rất nhạy cảm với dòng điện hoặc nằm tách biệt thì chúng cần phải được bảo vệ lặp lại thêm lần nữa: những SPD năng lượng thấp này là mức 2 hoặc 3. Các SPD đầu cuối này được thử nghiệm với một dạng sóng kết hợp (1,2/50 μs - 8/20 μs) theo bài kiểm tra cấp III (class 3).

 

Thông số kỹ thuật về dòng điện

 

 • IL :  Dòng hoạt động lớn nhất (Maximum working current): Giá trị RMS của dòng điện xoay chiều hoặc giá trị của dòng điện liên tục trên một đường dây ở điều kiện hoạt động bình thường mà SPD vẫn hoạt động chính xác.

 • In : Dóng phóng định mức - In (8/20 μs) (nominal discharge current): Dòng phóng điện danh định (In) là mức dòng điện xung một SPD Type 1 hoặc Type 2 có thể chịu đựng lặp lại (15 xung) mà không bị phá hủy.

 • Imax Dòng phóng điện tối đa của thiết bị Type 2 - Imax (maximum discharge current for type 2):Dòng phóng điện cực đại (Imax), áp dụng đối với SPD Type 2, là dòng điện xung 8/20μs tối đa mà SPD vẫn có thể chịu được và không bị phá hủy.

 • Iimp Dòng phóng điện xung cho thiết bị Type 1 - Iimp (impulse current for type 1): Dòng điện xung (Iimp), được sử dụng trong thử nghiệm cấp 1 (Class I) đối với SPD Type 1, là dòng xung điện có dạng sóng 10/350μs tối đa SPD có thể chịu được mà không bị phá hủy.Thử nghiệm này mô phỏng theo hiệu ứng tác động trực tiếp vào hệ thống nguồn AC.

 • Ipe Dòng rò (residual current / leakage current to Ground): Đây là thông số về giá trị dòng điện rò từ SPD chạy xuống đất. Đơn vị là A.

 • If Dòng phóng theo - If (follow current): Đây là thông số về giá trị dòng của hệ thống điện đi qua SPD sau một dòng phóng điện xung quá áp. Đơn vị là kAeff.

 • Itotal Dòng phóng điện tổng - Itotal (total discharge current): Tham số về tổng lưu lượng dòng phóng điện xung đi qua dây PE hoặc PEN của một SPD đa cực.

 • Isccr Khả năng chịu ngắn mạch - Isccr (short circuits capability): SPD và bộ phận ngắt mạch liên quan (cầu chì) được thử nghiệm tại một giá trị dòng ngắn mạch tối đa (ví dụ: 25kA): giá trị Isccr này cần cao hơn dòng ngắn mạch của mạng điện tại vị trí lắp đặt thiết bị.

 • Bảo vệ quá dòng dự phòng (backup overcurrent protection): Một thiết bị bảo vệ quá dòng (cầu chì hoặc thiết bị ngắt điện), là một bộ phận của hệ thống điện, nằm ở trước TBCS và ở vị trí mà nó có thể bị quá nhiệt và ngắt mạch để kết thúc sự ngắn mạch mà TBCS không thể thực hiện được

 • Khả năng khống chế dòng phóng theo (follow up current extinguishing capability): Khi các bộ phóng điện (spark gap) hay ống phóng điện khí (gas discharge tube) phóng điện, chất điện môi bị phá vỡ làm xuất hiện hồ quang điện, và kết quả là xảy ra sự ngắn mạch giữa 2 dây dẫn được bảo vệ. Khi điện áp làm việc trở lại mức bình thường, hồ quang điện & sự ngắn mạch phải được khống chế triệt tiêu. Khả năng dập tắt dòng phóng theo cho biết dòng điện mà SPD có khả năng tự dập tắt để trở về điều kiện cách điện bình thường.

 

Thông số kỹ thuật về điện áp

 

 • Un : Điệp áp định mức -  (Nominal voltage): Tham số về giá trị của điện áp xoay chiều hay một chiều của đường dây trong điều kiện bình thường để các SPD hoạt động chính xác.

 • Uc : Điện áp hoạt động tối đa -  (Maximum operating voltage): Thông số này chỉ ra SPD còn có thể hoạt động liên tục với mức điện áp cụ thể nào đó, nếu cao hơn mức này thì SPD sẽ bị hư hỏng.

 • UT : Quá áp ngắn hạn - (Temporary overvoltage): Quá điện áp ngắn hạn UT (TOV) là giá trị R.M.S. tối đa mà SPD có thể chịu được trong 5 giây mà không bị hư hỏng. Trong nhiều trường hợp, thông số UT bằng hoặc vượt trội so với Uc. Một bài kiểm tra bổ sung là cần thiết cho hệ thống điện xoay chiều TT, để mô phỏng một quá điện áp tạm thời «cao áp» (TOV) giữa N và PE (áp dụng cho 1200 Vac, 300 A trong 200 ms): sự phù hợp với thử nghiệm này đòi hỏi việc sử dụng các sơ đồ CT2 (ống phóng khí chuyên biệt giữa N và PE).

 • Up : Cấp độ bảo vệ - (level of protection): Điện áp dư hay điện áp sót tối đa của SPD trong quá trình phóng dòng xung 8/20μs (tại giá trị tối đa của In hoặc Iimp).

 • Up-In : Cấp bảo vệ tại dòng định mức In : (level of protection at In): Đây là thông số hiển thị giá trị điện áp sót (hay điện áp dư) của SPD trong quá trình phóng dòng xung 8/20μs tại một giá trị được xác định (In hoặc Iimp). Tùy theo nhà sản xuất và công nghệ áp dụng mà Up này sẽ khác nhau ở cùng một giá trị Un, (với Công nghệ VG của Citel, giá trị Up này là rất thấp)

 • Điện áp với sóng kết hợp (điện áp mạch hở cho thiết bị loại 3 - Uo.c (voltage with combination wave (open circuit voltage) Uo.c. for type 3): Tham số này chỉ được sử dụng cho kiểm tra cấp III, áp dụng đối với SPD loại 3 và một sóng kết hợp (1,2/50 μs trong mạch hở - 8/20 μs trong ngắn mạch).

 • Điện áp đánh thủng của thiết bị chuyển điện áp (sparkover voltage of a voltage switching spd): Là giá trị điện áp tối đa trước khi xảy ra sự phóng điện đánh thủng giữa các điện cực trong khe phóng điện của một SPD.

 

Thông số kỹ thuật khác của SPD

 

 • Thời gian đáp ứng - (response time): Thông số thời gian đáp ứng (hay thời gian nhạy đáp) đặc trưng cho tốc độ kích hoạt bảo vệ của SPD. Nó có thể thay đổi theo độ dốc của dạng sóng áp dụng, mặc dù nói chung thời gian đáp ứng cho các varistor được coi là 25ns, trong khi đối với bộ phóng điện (spark gap) là 100ns.

 • Kiểu bảo vệ (Methods of protection): Đây là thông số chỉ ra kiểu hay hướng bảo vệ trong SPD, chúng có thể kết nối kiểu Pha – Đất (L-G) (kiểu thông thường), Pha – Trung tính (L-N) (kiểu so lệch), hoặc kết hợp cả hai. Các kiểu kết nối này được gọi là kiểu bảo vệ.

 • Cảnh báo của thiết bị chống quá áp (Overvoltage protector alarm): Thông số này biểu hiện có hay không và kiểu báo hiệu về tình trạng hoạt động của SPD. Cảnh báo hư hỏng có thể bằng chỉ thị màu trực quan, bằng đèn led, bằng chuông reo hoặc được trang bị tiếp điểm cho phép kết nối cảnh báo từ xa. Cảnh báo cho biết SPD ngắt kết nối trong trường hợp hỏng để tránh sự cố trên hệ thống điện.

 • Năng lượng đặc trưng W/R cho thử nghiệm type 1 (specific energy w/r for type 1 tests): Năng lượng bị tiêu tán bởi dòng điện xung Iimp trên 1 đơn vị điện trở, bằng với tích phân năng lượng trong điện trở tương đương suốt quá trình phóng điện. Đơn vị là kJ/Ω or kA2s.

 • Nhiệt độ làm việc - ϑ (working temperature): Dải nhiệt độ mà SPD có thể hoạt động bình thường đúng chức năng của chúng.

Các tin khác

Thứ năm,02/03/2023
Cột thu lôi hay cột chống sét là các tên gọi thường dùng để nói đến một hệ thống lắp trên đỉnh của một tòa nhà hoặc trên cột cao, bao gồm 1 (hay nhiều) thanh kim loại có đầu nhọn, được nối với một dây dẫn điện bằng kim loại xuống mặt đất (tiếp địa) để bảo vệ tòa nhà trong trường hợp bị sét đánh. Khi sét có thể đánh xuống mục tiêu là tòa nhà thì chỉ đánh vào cột thu lôi mà thôi, không đánh trúng công trình, con người, cây cối .v.v.. tránh gây ra các thiệt hại như cháy nổ, điện giật,...
Thứ ba,06/12/2022
Biết cách chọn thiết bị chống sét như thế nào cho đúng thì sẽ có hiệu quả sử dụng tối ưu, vừa đảm bảo an toàn cao nhất mà chi phí lại thấp nhất ? Đó là một vấn đề mà bất kỳ ai cũng muốn nhưng không dễ đạt được, chúng ta chỉ có thể tối ưu hóa nó bằng cách phải tự tìm hiểu thêm các thông tin liên quan hoặc nhờ chuyên viên tư vấn mà thôi.
Thứ tư,07/12/2022
Điện trở suất của đất là gì ? Điện trở của một khối đất lập phương bằng 1m3, đối với dòng điện chảy từ một mặt của khối đất này sang mặt đối diện. Điện trở suất của đất có đơn vị là Ωm (ôm mét). Có thể đo điện trở suất của đất theo phương pháp Wenner hoặc Schlumberger .
Thứ tư,07/12/2022
Sử dụng Type của thiết bị chống sét như thế nào ? CácTBCS thuộc nhóm hay Type được các nhà sản xuất quy định trên mỗi sản phẩm, chúng phải đáp ứng theo các yêu cầu thử nghiệm của tiêu chuẩn IEC. Vậy khi nào thì sử dụng type 1, type 2 hay type 3, sử dụng như thế nào là phù hợp ?
Thứ tư,07/12/2022
Sét là một hiện tượng khí tượng phức tạp. Nắm rõ được bản chất quá trình hình thành và tác động của sét đến các công trình xây dựng, ví dụ như các tòa nhà, kho tàng, bến bãi, các cột, tháp vô tuyến, phát thanh truyền hình, các đường dây điện lực, đường dây viễn thông, đường dây điện thoại, internet, cáp đồng trục anten phi đơ từ đó ta có các biện pháp phòng chống sét một cách có hiệu quả. Vậy sét là gì ?
Thứ tư,07/12/2022
Hướng dẫn lắp đặt thiết bị chống sét cho các tủ điện : Hệ thống điện trong các nhà máy công nghiệp được thiết kế và lắp đặt từ tủ phân phối chính và nhiều tủ phân phối nhánh, chúng ta không chỉ chọn các thiết bị chống sét phù hợp về khả năng chịu được dòng xung sét, type bảo vệ mà phải được lắp đặt đồng bộ với các tủ phân phối điện hiện hữu để đảm bảo hiệu quả và an toàn nhất cho các thiết bị điện công nghiệp trong nhà máy.
Thứ tư,07/12/2022
Hệ thống phân phối điện hạ áp thường sử dụng loại 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây để truyền tải, cấp nguồn cho các thiết bị điện hoạt động, vậy chúng vận hành và có sự khác nhau như thế nào ? Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC) đã đưa ra các quy định tiêu chuẩn hóa về cách gọi các loại mạng điện khác nhau như TT, IT, TN, TN-C, TN-S ...
Thứ tư,07/12/2022
Công suất và công suất phản kháng trong điện năng là khái niệm để mô tả và đo lường phần năng lượng điện đã được truyền qua một mạch điện trong một đơn vị thời gian nhất định. Trong hệ đo lường quốc tế, đơn vị đo công suất là Oat được ký hiệu là W (1W = 1J/s), viết tắt tên của James Watt.
Thứ ba,06/12/2022
Trong các thiết bị chống sét, thiết bị đo và tất cả các thiết bị điện khác, nhà sản xuất luôn đưa ra các tham số IP của thiết bị. Vậy cấp bảo vệ IP là gì ? IP20, IP30, IP 42, IP54, IP55, IP64, IP65 ... IPxy có ý nghĩa như thế nào, khác nhau điểm nào ? Cấp bảo vệ IP được quy định bởi IEC, quy định khả năng ngăn chặn của các thiết bị điện trước sự thâm nhập của các yếu tố bên ngoài như bàn tay, vật rắn, bụi, chất lỏng, nước .v.v. nhằm đảm bảo...
Thứ ba,06/12/2022
Chọn thiết bị chống sét theo dòng cắt và điện áp Up về khả năng chịu được dòng xung điện trực tiếp hoặc lan truyền, điện áp bảo vệ .v.v. phù hợp với mật độ sét, cường độ sét ở vùng được lắp đặt, chọn các mức bảo vệ Up phù hợp với độ nhạy cảm của thiết bị cần bảo vệ là một vấn đề rất quan trọng khi chọn sản phẩm.