Standards on Lightning Protection of International, Vietnam and other countries

Monday, 13/03/2023, 22:25

1. International standards

 

IEC Standards

IEC 60364 Electrical installations of buildings.

 • IEC 60364-5-534 : Devices for protection against overvoltages.
 • IEC 60364-4-443 : Protection against overvoltages.

IEC 61024 : Protection of structures against lightning.

IEC 61312 : Protection against lightning electromagnetic impulses (LEMP).

 • IEC 61312-1 : General Priciples.
 • IEC 61312-2 : Shielding of structure, bonding inside structure and earthing.
 • IEC 61312-3 : Requirements of SPD.

IEC 61643 Low voltage surge protective devices.

 • IEC 61643-11:2011: Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Requirements and test methods.
 • IEC 61643-12:2020 : Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Selection and application principles.
 • IEC 61643-21:2012 : Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Performance requirements and testing methods.
 • IEC 61643-22:2015 :  Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Selection and application principles.
 • IEC 61643-31:2018 : Requirements and test methods for SPDs for photovoltaic installations.
 • IEC 61643-32:2017 : Surge protective devices connected to the d.c. side of photovoltaic installations - Selection and application principles.
 • IEC 61643-311:2001 :  Components for low-voltage surge protective devices” - Specification for gas discharge tubes (GDT).

IEC 61662 (1996-05) Assessment of risk of damage due to lightning.

IEC 61663 Protection of telecommunication lines against lightning.

 • IEC 61663-1 Fibre optic installations.
 • IEC 61663-2 Lines using metallic conductors.

IEC62305 Protection against lightning.

 • IEC 62305-1   General principles.
 • IEC 62305-2   Risk management.
 • IEC 62305-3   Physical damage to structures and life hazard.
 • IEC 62305-4   Electrical and electronic systems within structures.

 

Các tiêu chuẩn của IEEE Standards

IEEE C62.72™-2007 Guide for Aplication of SPD for Low Voltage (1000V or less) AC Power Circuits.

IEEE C62.41. 1™-2002 Guide on the Surge Environment in Low-Voltage (1000 V and Less) AC Power Circuits.

IEEE C62.41.2™-2002 Recommended Practice on Characterization of Surges in Low-Voltage (1000 V and Less) AC Power Circuits.

IEEE C62.11-1999 (Revision of IEEE Std C62.11-1993) Standard for Metal-Oxide Surge Arresters for AC Power Circuits (> 1 kV).

IEEE C62.36-1994 Test methods for Surge Protectors used in Low voltage Data, Communications and Siganaling Circuits.

IEEE C62.41-1991 Recommended Practice on Surge voltages in Low-Voltage AC Power Circuits.

IEEE C62.31-1987 Test Specifications for Gas - Tube Surge - Protective Devices.

 

ITU-T Recommendation

K.11: Principles of protection against overvoltages and overcurrents.

K.12: Characteristics of GDTs for protection of telecom installations.

K.15: Protection of remote-feeding equipment and repeaters.

K.20: Resistivity of telecom equipment in telecom centre to overvoltages and overcurrents.

K.21: Resistivity of subscriber’s terminal to overvoltages and overcurrents.

K.22: Overvoltage resistivity of equipment connected to ISDN T/S bus.

K.27: Bonding and Earthing in a Telecom Building.

K.31: Bonding and Earthing in a Subscriber’s Building.

K.35: Bonding and Earthing in a remote electronic sites.

K.36: Selections of protectives devices for telecom lines.

K.39: Risk assessment of damages to telecom sites due to lightning.

K.40: Protection against LEMP in telecom centres.

K.41: Resistivity of internal interfaces of telecom centres to overvoltages.

K.44: Resistivity of Telecom equipment to overvoltages and overcurrents.

K.45: Resistivity of access network equipment to overvoltages and overcurrents.

K.46: Protection of telecommunication lines using metallic symmetric conductors against lightning-induced surges.

K.47: Protection of telecommunication lines using metallic conductors against direct lightning discharges.

K.55: Overvoltage and overcurrent requirements for insulation displacement connectors (IDC) terminations.

K.56: Protection of radio base stations against lightning discharges.

K.57: Protection measures for radio base stations sited on power line towers.

 

2. National standards

 

US Standards

ANSI/IEEE 81-1983 Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials of a Ground System.

UL 96A-2007 Installation Requirements for Lightning Protection Systems.

NFPA 780-2008 Installation of Lightning Protection Systems.

API-2003 Protection against Ignitions Arising Out of Static, Lightning and Stray Currents.

AAF-20 (6950-10A) Practices and Procedures for Lightning protection, Grounding, Bonding and Shielding Implementaion.

REA Bulletin 1751F-802 Electrical Protection Grounding Fundamentals.

RUS Bulletin 1751F-801 Electrical Protection Fundamentals.

 

British Standards

BS 7430:1998 Code of practice for Earthing.

BS 6651:1999 Code of practice for protection of structures against lightning.

BS EN 50164 Lightning protection components (LPC).

 • BS EN 50164-1 Requirements for connection components.
 • BS EN 50164-2 Requirements for conductors and earth electrodes.

BS EN 62305:2006   Protection against lightning.

 • BS EN 62305-1:2006 General principles.
 • BS EN 62305-2:2006 Risk management.
 • BS EN 62305-3:2006 Physical damage to structures and life hazard.
 • BS EN 62305-4:2006 Electrical and electronic systems within structures.

 

Spanish Standards

UNE 21 186 – 1996 Protection of structures and of open areas against lightning using early streamer emission air terminal.

 

France Standards

NF C 17-102:1995 Protection of structures and of open areas against lightning using early streamer émission air terminals.

NF C 17-100:1995 Protection of structures and of open areas against lightning using traditional air terminal.

 

Vietnamese Standards

TCVN 4756: 1989 : Rules for grounding connection of electrical equipment.

TCVN 9385:2012 : Protection of structures against lightning - Guide for design, inspection and maintenance

TCVN 8071:2009 :  Telecommunication plant – Code of practice for lightning protection and earthing.

QCVN 9:2010/BTTTT :  National technical regulation on earthing of telecommunication stations.

QCVN 32:2011/BTTTT :  National technical regulation on lightning protection for telecommunication stations and outside cable network

 

Other news

Saturday,13/05/2023
Lightning rod is a common name used to refer to a system installed on the top of a building or on a high pole, consisting of one or more metal rods with pointed ends connected to ground conductors for protection. for structures, buildings and objects below from being struck by lightning.
Tuesday,06/12/2022
The surge protection selection must be done following the local electrical code requirements (e.g. : minimum rating for In) and specific conditions (e.g. : high lightning density).
Saturday,13/05/2023
Surge surge protection devices (SPDs), also known as surge suppressors, are specific products in the electrical industry, the specifications of lightning protection devices on documents or products displayed Displays symbols and parameters to describe their own properties. Based on these parameters we can understand and compare the technical features of the devices, in order to use them most effectively.
Saturday,13/05/2023
Different electrical networks have different specifications and connections, so manufacturers have designed products for their respective protection installations. If selected incorrectly and installed improperly, not only will it lose its effectiveness, but it can also cause damage, fire, loss of electrical safety and affect the entire system.
Monday,03/04/2023
Brazilian researchers captured on camera the moment when lightning rods on buildings released an upward discharge to attract incoming lightning.
Wednesday,07/12/2022
What is the resistivity of the earth? The resistance of a cube earth is 1m3, to the current flowing from one side of the earth block to the opposite face. The unit of resistivity of soil is Ωm (ohm meter). It is possible to measure resistivity of soil according to the Wenner or Schlumberger method.
Wednesday,07/12/2022
Sử dụng Type của thiết bị chống sét như thế nào ? Các thiết bị chống sét thuộc nhóm hay Type được các nhà sản xuất quy định trên mỗi sản phẩm, chúng phải đáp ứng theo các yêu cầu thử nghiệm của tiêu chuẩn IEC. Vậy khi nào thì sử dụng type 1, type 2 hay type 3, sử dụng như thế nào là phù hợp ?
Wednesday,07/12/2022
Sét là một hiện tượng khí tượng phức tạp. Nắm rõ được bản chất quá trình hình thành và tác động của sét đến các công trình xây dựng, ví dụ như các tòa nhà, kho tàng, bến bãi, các cột, tháp vô tuyến, phát thanh truyền hình, các đường dây điện lực, đường dây viễn thông, đường dây điện thoại, internet, cáp đồng trục anten phi đơ từ đó ta có các biện pháp phòng chống sét một cách có hiệu quả. Vậy sét là gì ?
Wednesday,07/12/2022
IEC và UL là hai bộ tiêu chuẩn lớn nhất được áp dụng trên thế giới, hãy xem có sự khác nhau và giống nhau như thế nào, đối với các thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn của hãng Citel thì sao.
Wednesday,07/12/2022
Hệ thống phân phối điện hạ áp thường sử dụng loại 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây để truyền tải, cấp nguồn cho các thiết bị điện hoạt động, vậy chúng vận hành và có sự khác nhau như thế nào ? Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC) đã đưa ra các quy định tiêu chuẩn hóa về cách gọi các loại mạng điện khác nhau như TT, IT, TN, TN-C, TN-S ...