Banner5

Giải pháp Phân tán Sét

Phân tán Sét

Giải pháp phân tán sét hay phân tán điện tích là phương pháp bảo vệ mới và hiệu quả nhất hiện nay, đang được áp dụng trên nhiều lãnh vực như công nghiệp, hàng không, viễn thông truyền hình ... đặc biệt hiệu quả với những nơi sử dụng thiết bị điện tử kỹ thuật cao.

Giải pháp phân tán sét và các kim phân tán được áp dụng theo lý thuyết phóng điện điểm, nhằm tạo ra đám mây trung hòa điện tích phía trên nó, ngăng ngừa sự hình thành kênh dẫn sét để từ đó hạn chế sét đánh xuống công trình cần bảo vệ

Hạn chế sét đánh là hạn chế các tổn thất do sét gây ra.

Đang được cập nhật