Chống sét trực tiếp bằng Công nghệ Phân tán

Giải pháp chống sét trực tiếp bằng công nghệ phân tán điện tích là phương pháp mới và hiệu quả nhất hiện nay, đang được áp dụng trên nhiều lãnh vực như công nghiệp, hàng không, viễn thông truyền hình ... đặc biệt hiệu quả với những nơi sử dụng thiết bị điện tử kỹ thuật cao.

Hạn chế sét đánh vào là hạn chế các tổn thất do sét gây ra.

Đang được cập nhật