Tiếng Việt|English
Hotline: Sales 0898899578 / Tech 0918001019
Giải pháp chống sét cho trang trại điện mặt trời Solar Farm
Trang chủ > Hỗ trợ > Về đo kiểm an toàn điện

Về đo kiểm an toàn điện

Máy đo tiếp đất & điện trở suất của C.A. Thiết bị đo điện trở tiếp đất : C.A 6421, C.A 6423, Kẹp đo điện trở tiếp đất : C.A 6410, C.A 6412, C.A 6415. Máy đo điện trở tiếp đất & Điện trở suất của đất : C.A 6460, C.A 6462, C.A 6470N, C.A 6471, C.A 6472, C.A...
Trong dung dịch đất do ảnh hưởng của điện trường làm dịch chuyển các ion, tạo nên hiện tượng dẫn điện của đất. Nồng độ ion trong dung dịch đất càng cao độ dẫn điện của đất càng lớn. Trị số nghịch đảo của độ dẫn điện là điện trở. Độ dẫn đối với một đơn vị thể tích...
Phương pháp đo điện trở suất của đất: Điện trở suất của đất là một tham số rất quan trọng, phải được quan tâm xem xét. Điện trở suất của đất có ảnh hưởng đến quá trình truyền lan dòng điện trong đất, quá trình tính toán tiếp đất chống sét, tính toán tiếp đất an toàn, cân bằng...
Khi thăm dò theo mạch Schlumberger cũng phải bảo đảm các điện cực đối xứng đối với tâm thăm dò, chỉ kéo giãn các điện cực dòng A và B còn các điện cực điện thế vẫn giữ nguyên vị trí như cũ. Theo mạch Schlumberger chỉ thị của máy đo sẽ giảm nhanh hơn so với đo theo...
Các mạng cung cấp điện hạ áp được xây dựng theo hệ thống dây dẫn khác nhau, được định nghĩa trong quy chuẩn. Nắm rõ sơ đồ nối dây, phân biệt được các loại mạng cung cấp điện hạ áp giúp cho kỹ thuật viên, người dùng có những quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn trang bị...
Công suất trong điện năng là khái niệm để mô tả và đo lường phần năng lượng điện đã được truyền qua một mạch điện trong một đơn vị thời gian nhất định. Trong hệ đo lường quốc tế, đơn vị đo công suất là Oat được ký hiệu là W (1W = 1J/s), viết tắt tên của James...
Sản phẩm đã chọn
Chống sét
Thiết bị đo
Chống sét điện mặt trời