Tiếng Việt|English
Hotline: 0898899578, 0918001019 Tech
Giải pháp chống sét trực tiếp và lan truyền cho trạm cân xe oto

Thông báo phát hành Hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THY AN đã được Cơ quan Thuế thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử ngày 13/12/2021 theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Mẫu hóa đơn điện tử với Logo ThyAn mới được áp dụng từ ngày 01/06/2022

Mẫu hóa đơn điện tử ngày 31/5/2022 trở về trước.

Mẫu hóa đơn điện tử công ty Thy An

Hóa đơn điện tử sẽ được gởi theo dạng tệp đính kèm đến địa chỉ email của khách hàng lúc phát hành. Quý khách có thể tra soát lại hóa đơn tại địa chỉ http://thyan.einvoice.com.vn với mã nhận hóa đơn.

Các hóa đơn điện tử theo mẫu cũ số 01GTKT/001, ký hiệu TA/19E không còn hiệu lực phát hành từ ngày 13/12/2021.

Tin mới hơn
Xem thêm
Sản phẩm đã chọn
Chống sét
Thiết bị đo
Chống sét điện mặt trời