Tiếng Việt|English
Hotline: Sales 0898899578 / Tech 0918001019
ThyAn-Nhà cung cấp sản phẩm Chống sét & Đo kiểm

Slide kết hợp Type thiết bị chống sét theo tiêu chuẩn IEC

Kết hợp đúng đắn các type của thiết bị chống sét 

(click vào dấu vuông để xem hình lớn)

Theo tiêu chuẩn IEC 6443-11, phải kết hợp các thiết bị chống sét theo các Type khác nhau để bảo vệ an toàn theo mỗi trường hợp khác nhau

Nếu hệ thống có lắp đặt kim thu sét : kết hợp Type 1 với Type 2

Nếu không có kim thu lôi : kết hợp type 2 với Type 2 hoặc Type 3

>>> Chọn Thiết bị Chống sét như thế nào ?

Tin mới hơn
Xem thêm
Sản phẩm đã chọn
Chống sét
Thiết bị đo
Chống sét điện mặt trời