Tiếng Việt|English
Hotline: Sales 0898899578 / Tech 0918001019
Giải pháp chống sét cho trang trại điện mặt trời Solar Farm

Chống sét điện mặt trời cho Nhà ở, Văn phòng & Trạm điện PV

Một số thiết bị chống sét cho các hệ thống điện năng lượng mặt trời

Ở hai phần đầu chúng tôi đã giới thiệu ảnh hưởng của sét và các nguyên tắc để thiết kế giải pháp chống sét cho hệ thống điện năng lượng mặt trời, phần này chúng tôi giới thiệu một số mô hình bảo vệ theo quy mô của hệ thống điện mặt trời như : hệ thống nhỏ cho tiêu dùng của gia đình, các trạm độc lập, cho các tòa nhà văn phòng, nhà xưởng và hệ thống lớn như các nhà máy, trạm sản xuất điện mặt trời để kinh doanh.

Chống sét cho hệ thống điện mặt trời dân dụng (nhà ở, trạm độc lập)

Thiết bị tham khảo:

Chống sét cho hệ thống điện mặt trời của tòa nhà

Giải pháp chống sét cho hệ thống điện mặt trời của tòa nhà văn phòng, nhà xưởng công nghiệp

Thiết bị tham khảo:

Chống sét cho trạm sản xuất điện mặt trời công nghiệp

hệ thống chống sét cho trạm điện năng lượng mặt trời

Thiết bị tham khảo:

 

>> Xem tiếp :

Tin mới hơn
Xem thêm
Sản phẩm đã chọn
Chống sét
Thiết bị đo
Chống sét điện mặt trời