Tiếng Việt|English
Hotline: Sales 0898899578 / Tech 0918001019
ThyAn-Nhà cung cấp sản phẩm Chống sét & Đo kiểm
Trang chủ > Hỗ trợ > Về sản phẩm chống sét

Về sản phẩm chống sét

ApliFill là hợp chất hóa học làm giảm điện trở của hệ thống tiếp đất, đặc biệt hiệu quả cho vùng đất có điện trở suất cao, khô và nhiều sỏi đá. Xem hướng dẫn sử dụng và tính điện trở tiếp đất của ApliFill...
Kim phân tán điện tích hoạt động như thế nào ? Sét là sự phóng điện, ở điện áp cực lớn, sự phóng điện này nhằm cân bằng điện tích không cân bằng do đám mây dông tạo ra. Sự không cân bằng có thể xảy ra giữa hai đám mây, hai vùng khác nhau trong một đám...
Hệ thống chống sét trực tiếp bao gồm: Kim thu sét ,Hệ thống dẫn sét, Hệ thống tiếp đất. Xem giới thiệu tổng quan về hệ thống chống sét trực tiếp bởi Kim thu sét ESE DAT CONTRONLER PLUS...
Sản phẩm đã chọn
Chống sét
Thiết bị đo
Chống sét điện mặt trời