Tiếng Việt|English
Hotline: 0898899578, 0918001019 Tech
Giải pháp chống sét cho trang trại điện mặt trời Solar Farm
Trang chủ > Hỗ trợ > Về sản phẩm chống sét

Về sản phẩm chống sét

Làm sao để chọn các thiết bị chống sét một cách đúng đắn, hiệu quả và tiết kiệm nhất từ các nhà cung cấp chất lượng và dịch vụ tốt ? Cần phải tìm hiểu các thông tin gì để trang bị hệ thống bảo vệ an toàn trước rủi ro do sét mang lại...
Chọn thiết bị chống sét có các thông số kỹ thuật về khả năng chịu được dòng xung điện trực tiếp hoặc lan truyền, điện áp bảo vệ .v.v. phù hợp với môi trường lắp đặt.
Các thiết bị chống sét thuộc các Type khác nhau phải phối hợp với nhau như thế nào để đảm bảo về hiệu quả cao hoạt động của chúng, có cần phải sử dụng bộ cắt lọc sét với dòng tải lớn ngay từ đầu nguồn không ?...
Lắp đặt thiết bị chống sét lan truyền (SPD) đúng quy chuẩn theo loại mạng cung cấp điện là vô cùng quan trọng, quyết định đến việc hoạt động chính xác, hiệu quả bảo vệ của SPD cũng như đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật khác của mỗi loại mạng điện....
Video mô tả hướng dẫn và quy tắc lắp đặt thiết bị chống sét Type 1 và type 2 cho nguồn điện AC
Slide video mô tả sự kết hợp giữa các type của thiết bị chống sét một cách đúng dắn theo tiêu chuẩn IEC 6443-11, Nếu hệ thống có lắp đặt kim thu sét : kết hợp Type 1 với Type 2 Nếu không có kim thu lôi : kết hợp type 2 với Type 2 hoặc Type...
Sản phẩm đã chọn
Chống sét
Thiết bị đo
Chống sét điện mặt trời