Tiếng Việt|English
Hotline: 0898899578, 0918001019 Tech
Giải pháp chống sét cho trang trại điện mặt trời Solar Farm

Video lắp đặt kim chống sét

Hệ thống chống sét trực tiếp bao gồm :

1. Kim thu sét
2. Hệ thống dẫn sét
3. Hệ thống tiếp đất

Phương pháp thi công và các yêu cầu kỹ thuật phải đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành.

Xem giới thiệu tổng quan về hệ thống chống sét trực tiếp bởi

Kim thu sét ESE DAT CONTRONLER PLUS


Tin mới hơn
Sản phẩm đã chọn
Chống sét
Thiết bị đo
Chống sét điện mặt trời