Tiếng Việt|English
Hotline: Sales 0898899578 / Tech 0918001019
Chống sét ThyAn
Trang chủ > Chống sét > Thiết bị cắt Lọc sét AC > Tủ cắt lọc sét AC nối tiếp

Tủ cắt lọc sét AC nối tiếp

Cắt lọc sét đặc biệt cho phòng Data Center, Sever & Viễn thông.

Tủ cắt lọc sét cho đường nguồn điện AC 1 hoặc 3 pha là tổ hợp các thiết bị cắt sét sơ cấp, cắt sét thứ cấp với các bộ điện cảm phối hợp đấu nối trực tiếp, dòng điện cho các phụ tải sẽ đi qua bộ thiết bị cắt lọc này. Khả năng cắt sét mạnh mẽ với điện áp dư thấp của thiết bị cắt lọc sét dạng tủ rất phù hợp cho các nơi có không gian giới hạn.

TAC 3140-125A/CT Tủ Cắt Lọc Sét đa cấp 3P-125A-140kA

Model: TAC 3140-125A/CT - Xuất xứ: TACpro/VN + CITEL/France
TACpro TAC 3140-125A/CT: Tủ cắt lọc sét đa cấp Type 1+2 cho nguồn điện 3P-220/380V. Khả năng cắt sét sơ cấp 140kA/dây (8/20µs),15kA/dây (10/350µs), thứ cấp 40kA/dây (8/20µs). Kiểu bảo vệ L-N, L-G, N-G> Dòng tải 125A/pha, lọc nhiễu EMI/RFI 40dB, tr<25ns, đèn báo và chỉ thị báo hiệu tình trạng hoạt động. (Module nhập khẩu CITEL Pháp: 3 x DS150E-400 + DS100EG-600 + 3 x DSH125 + 3x DS40-230 + 3x DUC).. Chi tiết ...

TAC3140-63A/CT : Tủ Cắt Lọc Sét đa cấp 3P-63A-140kA

Model: TAC3140-63A/CT - Xuất xứ: TACpro/VN + CITEL/France
TACpro TAC3140-63A/CT: Tủ cắt lọc sét đa cấp Type 1+2 cho nguồn điện 3P-220/380V. Khả năng cắt sét sơ cấp 140kA/dây (8/20µs),15kA/dây (10/350µs), thứ cấp 40kA/dây (8/20µs). Kiểu bảo vệ L-N, L-G, N-G> Dòng tải 63A/pha, lọc nhiễu EMI/RFI 40dB, tr<25ns, đèn báo và chỉ thị báo hiệu tình trạng hoạt động. (Module nhập khẩu CITEL Pháp: 3 x DS150E-400 + 1 x DS100EG-600 + 3 x DSH63 + 3 x DS40-230 + 3 x DUC/ DUC31).. Chi tiết ...

TAC 1140-63A/CT Tủ cắt lọc sét đa cấp 1 pha 63A - 140kA

Model: TAC 1140-63A/CT - Xuất xứ: TACpro/VN + CITEL/France
TAC 1140-63A/CT : Tủ cắt lọc sét 1 pha 230 Vac 63A , khả năng cắt xung sét 140kA (8/20µs), tr<25ns, Uc=255 Vac, thứ cấp 40kA/dây (8/20µs), kết hợp lọc nhiễu EMI/RFI 40dB, đèn báo và chỉ thị báo hiệu tình trạng hoạt động. Lắp nối tiếp, dòng tải tối đa 63A. (Module nhập khẩu của CITEL(Pháp): DS 150E + DS 100EG +  DS 41 + DSH 63 + DUC), Kiểu bảo vệ L-N, L-G, N-G.. Chi tiết ...

TAC1140-35A/CT Tủ cắt lọc sét 1 pha 35A-140kA

Model: TAC1140-35A/CT - Xuất xứ: TACpro/VN + CITEL/France
TAC1140-35A/CT : Tủ cắt lọc sét 1 pha 35A 230 Vac, khả năng cắt xung sét 140kA (8/20µs), tr<25ns, Uc=255 Vac. Lắp nối tiếp, dòng tải tối đa 35A. (Module nhập khẩu của CITEL: DS 150E + DS 100EG +  DS 41 + DSH 35 + DUC). Chi tiết ...

TAC M140-35/AT Tủ cắt lọc sét 1 pha 140kA 35A

Model: TAC M140-35/AT - Xuất xứ: TACpro/VN + AT/Spain
TAC M140-35/AT : Tủ cắt lọc sét 1 pha 35A 230 Vac, khả năng cắt xung sét 140kA (8/20µs), tr<25ns, Uc=255 Vac. Lắp nối tiếp, dòng tải tối đa 35A/pha. (Module nhập khẩu của AT3W: ATSUB 140 + ATSUB 140N+ ATLINK 35 + ATSUB 15).. Chi tiết ...

TAC M40-35/AT Tủ cắt lọc sét 1 pha 35A - 40kA

Model: TAC M40-35/AT - Xuất xứ: TACpro/VN + AT/Spain
TAC M40-35/AT : Tủ cắt lọc sét 1 pha 35A 230 Vac, khả năng cắt xung sét 40kA (8/20µs), tr<25ns, Uc=255 Vac. Lắp nối tiếp, dòng tải tối đa 35A/pha. (Module nhập khẩu của AT3W: ATSUB 40 + ATSUB N+ ATLINK 35 + ATSUB 15).. Chi tiết ...

TAC T140-63/AT Tủ cắt lọc sét 3P 63A - 140 kA

Model: TAC T140-63/AT - Xuất xứ: TACpro/VN + AT/Spain
TAC T140-63/AT: Tủ cắt lọc sét cho nguồn điện 3 pha 230/400Vac 63A: chịu được dòng sét đánh thẳng với khả năng thoát sét xung 30kA (10/350µs) và 140kA (8/20µs), tr<25ns, Uc=255/440Vac. Lắp nối tiếp, dòng tải tối đa 63A/pha. (Module: 3xATSUB 140 + ATSUB 140N+ 3xATLINK 63 + 3xATSUB 15).. Chi tiết ...
Gồm có 10 Sản phẩm trong danh mục
Chống sét trạm BTS

Chống sét cho Nhà máy

Lắp đặt thiết bị chống sét

Chọn Thiết bị Chống Sét ?

Đối tác
  • ALLTEC CORPORATION
  • APLICACIONES TECNOLÓGICAS
  • CITEL 2cp
  • Chauvin-Arnoux Group
  • Tập đoàn Cylix