Technical Solutions

Solutions

Video mô tả tác động của sét đánh

Tác động trực tiếp và gián tiếp do sét đánh

Khi sét đánh xuống từ đám mây xuống mặt đất, cây cối, công trình kiến trúc sẽ tác động trực tiếp và gián tiếp làm sẽ gây ra nhiều tổn thất về tài sản và con người. Không chỉ vậy, sét đánh giữa các đám mây cũng có thể làm hư hỏng các thiết bị điện và điện tử dưới đất.

Một số tình huống tác động của sét được mô tả theo đoạn video sau

 

 

closet

CART

No products in your cart