Tiếng Việt|English
Hotline: +84 89 88 99 578
Surge protection for Solar Farm system

Cấp bảo vệ IP (IP54, IP55, IP64, IP65) là gì?

IP CODE ?

Mã IP thường xuyên xuất hiện trên các thông tin về sản phẩm, được ghi trên catalog, hướng dẫn sử dụng và trên cả thân thiết bị.
Ví dụ IP54, IP65, IP 44 .v.v.

Ampe kìm có cấp bảo vệ IP54


Vậy IP Code là gì ?

>>> Mời xem bài chi tiết ở site VN: Cấp bảo vệ IP là gì?

Later news
More article
Your Cart
Lightning protection
Measurement Tools
Surge Protection for PV