Tiếng Việt|English
Hotline: +84 89 88 99 578
Surge protection for Solar Farm system

Soil resistivity measurement method-P3

Đo thăm dò điện trở đất Schlumberger


Ngoài phương pháp đo điện trở suất theo theo phương pháp Wenner, chúng ta có thể sử dụng phương pháp khác là Schlumberger

Khác với phương pháp Wenner là phương pháp này cố định các cực điện thế trong khi di chuyển các điện cực dòng A và B.
Lưu ý các điện cực thăm dò này luôn đối xứng với nhau.

Do dien tro suat PP Schlumberger


Xem thêm chi tiết ở site Tiếng Việt :

>> Phương pháp đo điện trở suất Schlumberger

Later news
More article
Your Cart
Lightning protection
Measurement Tools
Surge Protection for PV