Tiếng Việt|English
Hotline: +84 89 88 99 578
Surge protection for Solar Farm system

Soil resistivity measurement method_P2

Các phương pháp đo điện trở suất của đất.


Để thực hiện đo điện trở suất của đất ta cần phải có máy đo điện trở suất của đất và thực hiện phương pháp đo thăm dò.

Có hai phương pháp đo chủ yếu :

  • Phương pháp thăm dò điện cực thẳng đứng Wenner
  • Phương pháp thăm dò điện cực thẳng đứng Wenner

Do dien tro theo wenner

xem bài viết phiên bản VN : 

>> Phương pháp đo điện trở suất Wenner

Later news
More article
Your Cart
Lightning protection
Measurement Tools
Surge Protection for PV