Tiếng Việt|English
Hotline: +84 89 88 99 578
Surge protection for Solar Farm system

The measurement function of earth

Các phương pháp đo tiếp địa & điện trở suất của đất 

Tùy theo mỗi yêu cầu về tham số đo, cấp độ chính xác và đặc điểm của hệ thống tiếp địa để chọn các phương pháp đo thích hợp. Mỗi máy đo cũng được trang bị các chức năng đo khác nhau để đáp ứng nhu cầu và khả năng tài chính phù hợp.
Các dòng máy đo gồm :

  1. Thiết bị đo điện trở tiếp đất : C.A 6421, C.A 6423, C.A 6415, C.A 6416 , C.A 6417
  2. Máy đo điện trở đấtđiện trở suất : C.A 6460, C.A 6462, C.A 6470N, C.A 6471,  C.A 6472 & C.A 6474

>>> Mời xem chi tiết ở trang : Phương pháp đo điện trở đất

 

Later news
Your Cart
Lightning protection
Measurement Tools
Surge Protection for PV