Tiếng Việt|English
Hotline: +84 89 88 99 578
ThyAn-Nhà cung cấp sản phẩm Chống sét & Đo kiểm
Home > Solutions

Solutions

chống sét lan truyền cho hệ thống mạng, bảo vệ các thiết bị mạng, cần sử dụng thiết bị cắt lọc sét trực tiếp trên đường LAN data, ngay trước ngõ vào của các Switch, Hub và trước khi vào các máy trạm.
Your Cart
Lightning protection
Measurement Tools

Partners
  • ALLTEC CORPORATION
  • APLICACIONES TECNOLÓGICAS
  • CITEL 2cp
  • Chauvin-Arnoux Group
  • Cylix Corporation