Tiếng Việt|English
Hotline: +84 89 88 99 578
Surge Protectors for Camera System
Home > Lightning protection > TACpro Surge Protector > TACpro AC Surge Protection Panels - Type 2/3

TACpro AC Surge Protection Panels - Type 2/3

Chống sét thứ cấp TACpro là tầng bảo vệ thứ hai sau tầng sơ cấp, tiếp tục triệt tiêu các xung điện áp lan truyền trên đường dây theo các dạng sóng 8/20us và sóng kết hợp, nhằm đưa mức điện áp về mức an toàn cho các thiết bị điện và điện tử phía sau nó. Chống sét thứ cấp TACpro sử dụng các mudule bảo vệ Type 2 hoặc Type 2+3, được lắp ráp hoàn chỉnh, thích hợp cho các văn phòng làm việc và nhà dân dụng.

PDS74R Type 2 AC surge protector - 3 phases

Model: TACpro PDS74R Series - Origin: ThyAn/VN + CITEL/France

PDS72R Type 2 AC surge protector - Single-phase

Model: TACpro PDS72R Series - Origin: ThyAn/VN + CITEL/France

PDAC50VG Type 2+3 AC surge protector VG Technology - 3-phase+N

Model: TACpro PDAC50VG Series - Origin: ThyAn/VN + CITEL/France

PDS44VG-230 Type 2+3 Three-phase Surge Protection Panel

Model: TACpro PDS44VG Series - Origin: ThyAn/VN + CITEL/France

PDS42VG-230: Type 2+3 AC surge protector - single-phase

Model: TACpro PDS42VG Series - Origin: ThyAn/VN + CITEL/France

PDS440 3-phase+N Type 2 surge protector

Model: TACpro PDS440 Series - Origin: ThyAn/VN + CITEL/France
Surge Protection for BTS

Surge Protection - Industrial sites

Video tổng quan về Giải pháp Chống sét Lan truyền cho Nhà máy

SPD Installation and Rules

Choosing Surge Protectors

Partners
  • ALLTEC CORPORATION
  • APLICACIONES TECNOLÓGICAS
  • CITEL 2cp
  • Chauvin-Arnoux Group
  • Cylix Corporation