Tiếng Việt|English
Hotline: +84 89 88 99 578
ThyAn Lightning and Surge Protection
Home > Lightning protection > AC Surge Filtering Devices > Coordinated protection Cabinets for AC Power

Coordinated protection Cabinets for AC Power

"Double Stage" surge protection panel with coordination inductors

 to decrease dramatically the residual voltage at the ouptut of the protection. The RFI filtering system is ensure by the combination of these inductors and capacitors.

TAC 3140-125A/CT Tủ Cắt Lọc Sét đa cấp 3P-125A-140kA

Model: TAC 3140-125A/CT - Origin: TACpro/VN + CITEL/France
TACpro TAC 3140-125A/CT: Tủ cắt lọc sét đa cấp Type 1+2 cho nguồn điện 3P-220/380V. Khả năng cắt sét sơ cấp 140kA/dây (8/20µs),15kA/dây (10/350µs), thứ cấp 40kA/dây (8/20µs). Kiểu bảo vệ L-N, L-G, N-G> Dòng tải 125A/pha, lọc nhiễu EMI/RFI 40dB, tr<25ns, đèn báo và chỉ thị báo hiệu tình trạng hoạt động. (Module nhập khẩu CITEL Pháp: 3 x DS150E-400 + DS100EG-600 + 3 x DSH125 + 3x DS40-230 + 3x DUC).. Detail

TAC3140-63A/CT : AC Surge Filtering Panel-3P-63A-140kA

Model: TAC3140-63A/CT - Origin: TACpro/VN + CITEL/France
TACpro TAC3140-63A/CT: Tủ cắt lọc sét đa cấp Type 1+2 cho nguồn điện 3P-220/380V. Khả năng cắt sét sơ cấp 140kA/dây (8/20µs),15kA/dây (10/350µs), thứ cấp 40kA/dây (8/20µs). Kiểu bảo vệ L-N, L-G, N-G> Dòng tải 63A/pha, lọc nhiễu EMI/RFI 40dB, tr<25ns, đèn báo và chỉ thị báo hiệu tình trạng hoạt động. (Module nhập khẩu CITEL Pháp: 3 x DS150E-400 + 1 x DS100EG-600 + 3 x DSH63 + 3 x DS40-230 + 3 x DUC/ DUC31).. Detail

TAC 1140-63A/CT AC Surge Filtering Panel-1P-63A-140kA

Model: TAC 1140-63A/CT - Origin: TACpro/VN + CITEL/France
TAC 1140-63A/CT : Tủ cắt lọc sét 1 pha 63A 230 Vac, khả năng cắt xung sét 140kA (8/20µs), tr<25ns, Uc=255 Vac, thứ cấp 40kA/dây (8/20µs), kết hợp lọc nhiễu EMI/RFI 40dB, đèn báo và chỉ thị báo hiệu tình trạng hoạt động. Lắp nối tiếp, dòng tải tối đa 63A. (Module nhập khẩu của CITEL(Pháp): DS 150E + DS 100EG +  DS 41 + DSH 63 + DUC), Kiểu bảo vệ L-N, L-G, N-G.. Detail

TAC1140-35A/CT AC Surge Filtering Panel 2P-35A-140kA

Model: TAC1140-35A/CT - Origin: TACpro/VN + CITEL/France
TAC1140-35A/CT : Tủ cắt lọc sét 1 pha 35A 230 Vac, khả năng cắt xung sét 140kA (8/20µs), tr<25ns, Uc=255 Vac. Lắp nối tiếp, dòng tải tối đa 35A. (Module nhập khẩu của CITEL: DS 150E + DS 100EG +  DS 41 + DSH 35 + DUC). Detail

TAC M140-35/AT AC Surge Protection Panel single phase - 140kA

Model: TAC M140-35/AT - Origin: TACpro/VN + AT/Spain
TAC M140-35/AT : Tủ cắt lọc sét 1 pha 35A 230 Vac, khả năng cắt xung sét 140kA (8/20µs), tr<25ns, Uc=255 Vac. Lắp nối tiếp, dòng tải tối đa 35A/pha. (Module nhập khẩu của AT3W: ATSUB 140 + ATSUB 140N+ ATLINK 35 + ATSUB 15).. Detail

TAC M40-35/AT Tủ cắt lọc sét 1 pha 35A - 40kA

Model: TAC M40-35/AT - Origin: TACpro/VN + AT/Spain
TAC M40-35/AT : Tủ cắt lọc sét 1 pha 35A 230 Vac, khả năng cắt xung sét 40kA (8/20µs), tr<25ns, Uc=255 Vac. Lắp nối tiếp, dòng tải tối đa 35A/pha. (Module nhập khẩu của AT3W: ATSUB 40 + ATSUB N+ ATLINK 35 + ATSUB 15).. Detail

TAC T140-63/AT Tủ cắt lọc sét 3P 63A - 140 kA

Model: TAC T140-63/AT - Origin: TACpro/VN + AT/Spain
Tủ cắt lọc sét cho nguồn điện 3P-230/400Vac: chịu được dòng sét đánh thẳng với khả năng thoát sét xung 30kA(10/350µs) và 140kA(8/20µs), tr<25ns, Uc=255/440Vac. Lắp nối tiếp, dòng tải tối đa 63A/pha. (Module: 3xATSUB 140 + ATSUB 140N+ 3xATLINK 63 + 3xATSUB 15).. Detail
Including 10 product(s) in this category
Surge Protection for BTS

Surge Protection - Industrial sites

Video tổng quan về Giải pháp Chống sét Lan truyền cho Nhà máy

SPD Installation and Rules

Choosing Surge Protectors

Partners
  • ALLTEC CORPORATION
  • APLICACIONES TECNOLÓGICAS
  • CITEL 2cp
  • Chauvin-Arnoux Group
  • Cylix Corporation