Một trong những trường hợp quan sát sét hiếm có được ghi lại

Các nhà nghiên cứu người Brazil đã quay lại được khoảnh khắc khi các thu lôi chống sét trên các tòa nhà phóng ra một tia chớp đi lên để thu hút sét đánh đang tiến tới.

Benjamin Franklin đã phát minh ra kim chống sét vào thế kỷ 18, và các thiết bị này đã bảo vệ các tòa nhà và con người khỏi các lực lượng phá hoại của sét từ đó đến nay. Tuy nhiên, chi tiết về nguyên lí hoạt động của kim chống sét vẫn là chủ đề của nhiều nghiên cứu khoa học.

Mặc dù các hệ thống bảo vệ chống sét hiện đại bao gồm các thiết bị phụ để làm cho chúng hiệu quả hơn; so với chúng, kim chống sét có cấu tạo đơn giản hơn: một thanh đồng hoặc nhôm đặt trên vị trí cao nhất của một tòa nhà, với dây kết nối dẫn xuống đất. Khi sét đánh vào tòa nhà, nó sẽ ưu tiên đi qua kim - đường dẫn có khả năng chống lại nhất - và sau đó đi qua các dây dẫn đến đất, bảo vệ tòa nhà và mọi thứ bên trong nó khỏi các dòng và điện cao quá áp do sét tạo ra.

Kim chống sét không đợi sét đánh vào nó. Trước ít hơn một mili giây khi sét đánh vào, cột thu lôi phát ra một tia tiên đạo hướng lên để kết nối với tia sét.

 

the page is being updated