Tiếng Việt|English
Hotline: 089 8899 578 - 0918001019 /ky thuat
ThyAn-Nhà cung cấp sản phẩm Chống sét & Đo kiểm

Video ảnh hưởng từ sét đánh

Ảnh hưởng thứ cấp do bị sét đánh

Khi sét xảy ra có thể ở trong đám mây hoặc sét đánh xuống mặt đất, ngoài tác động trực tiếp làm cháy nổ ngay cho vật thể tiếp nhận, dòng sét còn lan truyền và tác động đến các đối tượng ở khoảng cách xa khác.

Đó là tác động gián tiếp, tạo ra dòng sét lan truyền cũng gây ra các thiệt hại về vật chất, làm hư hỏng các thiết bị sử dụng điện đang kết nối

Dưới đây là đoạn video minh họa sự tác động gián tiếp của hiện tượng sét đánh:

(click vào dấu ô vuông để xem hình lớn)

Để hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị máy móc, chúng ta cần phải trang bị các hệ thống chống sét trực tiếp và chống sét lan truyền đầy đủ.

Xem thêm
Sản phẩm đã chọn
Chống sét
Thiết bị đo
Chống sét điện mặt trời