Tiếng Việt|English
Hotline: 091 800 1019
ThyAn-Nhà cung cấp sản phẩm Chống sét & Đo kiểm

Tiêu chuẩn chống sét của các quốc gia

1. Các tiêu chuẩn của IEC (Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế)

 • IEC61024 : Chống sét lặp lại, Chống sét lan truyền
 • IEC61312 : (LEMP) Chống ảnh hưởng điện trường của xung sét
 • IEC61662 (1996-05) "Assessment of risk of damage due to lightning"
 • IEC61663 : Chống sét cho các đường dây viễn thông
 • IEC60364-5-534 (1997-11) "Lắp đặt điện cho tòa nhà"-Phần 5: Lựa chọn thiết bị điện và điện tử - Mục 534 : Chọn thiết bị bảo vệ quá áp lặp lại
 • IEC61643 “ Thiết bị bảo vệ quá áp được kết nối với hệ thống điện phân phối hạ áp” (2002-01) - Phần 1: Phương pháp kiểm tra
 • IEC61643 “Thiết bị chống sét nguồn điện hạ áp" (2000-09)-Phần 21: Kết nối thiết bị chống sét với mạng tín hiệu và viễn thông, phương pháp kiểm tra
 • IEC 61643 “Low voltage surge protective devices (2002-02)-Part 12:Thiết bị chống sét được kết nối với hệ thống điện – Chọn lựa và nguyên tắc ứng dụng
 • IEC61643 “ Các phần tử cho thiết bị chống sét hạ áp”  (2001-10)  Phần 311: Tính năng của ống phóng khí (GDT)
 • IEC62305 Chống sét lan truyền, Chống sét lặp lại (2006-01)–Part 1: Nguyên lý chung
 • IEC62305 Protection against lightning (2006-01)–Part 2: Quản lý rủi ro từ sét
 • IEC62305 Protection against lightning (2006-01)–Part 3: Physical damage to structures and life hazard
 • IEC62305 Protection against lightning (2006-01)–Part 4: Electrical and electronic systems within structures

2. Các khuyến nghị và tài liệu của ITU-T

 
(Liên minh viễn thông quốc tế - nhóm viễn thông) liên quan đến chống sét, tiếp đất, liên kết và che chắn điện từ.
 • ITU-T Recommendation K.11: Các nguyên tắc chống quá áp và quá dòng
 • ITU-T  Recommendation  K.12 : Đặc tính các ống phóng điện có khí bảo vệ thiết bị viễn thông
 • ITU-T  Recommendation  K.20: Khả năng chống quá áp và quá dòng của thiết bị viễn thông lắp đặt trong một trung tâm viễn thông
 • ITU-T  Recommendation  K.21: Khả năng chống quá áp và quá dòng của thiết bị được lắp tại nhà của khách hàng
 • ITU-T  Recommendation  K.25 : Bảo vệ cáp sợi quang
 • ITU-T  Recommendation  K.27: Cấu hình đấu nối và tiếp đất bên trong một toà nhà viễn thông
 • ITU-T  Recommendation  K.28: Các đặc tính của tổ hợp thiết bị chống sét bán dẫn bảo vệ thiết bị viễn thông.
 • ITU-T  Recommendation  K.30 :Các điện trở có hệ số nhiệt dương, PTC.
 • ITU-T  Recommendation  K.31: Cấu hình đấu nối và tiếp đất cho thiết bị viễn thông bên trong toà nhà thuê bao.
 • ITU-T  Recommendation  K.35:Cấu hình đấu nối và tiếp đất tại các điểm điện tử ở xa.
 • ITU-T  Recommendation  K.36: Lựa chọn các thiết bị bảo vệ.
 • ITU-T  Recommendation  K.39: Đánh giá rủi ro thiệt hại đối với các trạm viễn thông do sét.
 • ITU-T  Recommendation  K.40 : Protection against LEMP in telecommunications centres (Chống xung điện do sét tại các trung tâm viễn thông).
 • ITU-T  Recommendation  K.44: Các phép thử khả năng chống quá áp và quá dòng đối với thiết bị viễn thông đặt ở nơi trống trãi.
 • ITU-T  Recommendation  K.47: Chống sét đánh trực tiếp bảo vệ đường dây viễn thông dùng dây dẫn kim loại.
 • ITU-T  Recommendation  K.56: Chống sét bảo vệ các trạm gốc vô tuyến.
 • ITU-T (1974) : Chống sét bảo vệ các đường dây và thiết bị viễn thông, Các chương 1-5.
 • ITU-T (1978) : Chống sét bảo vệ các đường dây và thiết bị viễn thông, Các chương 6,7 và 8  

3. Tiêu chuẩn Việt Nam

 • TCN 68-140:1995: Chống quá áp, quá dòng bảo vệ đường dây và thiết bị thông tin - Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCN 68-167:1997: Thiết bị chống quá áp, quá dòng do ảnh hưởng của sét và đường dây tải điện - Yêu cầu kỹ thuật .
 • TCN 68-141:1999: Tiếp đất cho các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCN 68-135:2001: Chống sét bảo vệ các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật .
 • TCN 68-174:2006: Quy phạm tiếp đất và chống sét bảo vệ các công trình và thiết bị viễn thông.
 • TCXDVN 46-2007 : Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.
 • TCVN 8071-2009 : Công trình viễn thông - Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất.
 • QCVN 9:2010/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông”
 • QCVN 32:2011/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”

 4. Tiêu chuẩn của Mỹ

 • ANSI/IEEE 81-1983 Hướng dẫn đo điện trở suất của đất, đo điện trở tiếp đất, và điện thế mặt của hệ thống tiếp đất
 • UL 96A-2007 : Các yêu cầu lắp đặt hệ thống chống sét
 • NFPA® 780-2008 : Lắp đặt hệ thống chống sét
 • API-2003 Protection against Ignitions Arising Out of Static, Lightning and Stray Currents.
 • AAF-20 (6950-10A) Practices and Procedures for Lightning protection, Grounding, Bonding and Shielding Implementaion.
 • REA Bulletin 1751F-802 Electrical Protection Grounding Fundamentals.
 • RUS Bulletin 1751F-801 Electrical Protection Fundamentals UL

5. Tiêu chuẩn của Anh

 • BS 7430:1998 Code of practice for Earthing
 • BS 6651:1999 Code of practice for protection of structures against lightning
 • BS EN 50164 Lightning protection components (LPC)
 • BS EN 62305:2006   Protection against lightning

6. Tiêu chuẩn của Tây Ban Nha

 • UNE 21 186 – 1996 Chống sét trực tiếp bằng kim thu sét phát xạ sớm

7. Tiêu chuẩn của Pháp

 • NF C 17-102:1995 Chống sét cho công trình và không gian mở bởi kim thu sét phát xạ sớm
 • NF C 17-100:1995 : Bảo vệ công trình và không gian công cộng bằng cột thu lôi chống sét
Công ty ThyAn-Chống sét-Thiết bị đo điệnĐể có một hiệu quả cao trong chống sét bảo vệ các công trình viễn thông, truyền số liệu, điện lực, dầu khí, phát thanh truyền hình và các cấu trúc xây dựng khác trên mặt đất cần phải có một giải pháp chống sét toàn diện. Có thể sử dụng giải pháp công nghệ của các nhà sản xuất sản phẩm chống sét khác nhau trên thế giới và trong nước, nhưng phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định đã được công nhận.
Tin mới hơn
Sản phẩm đã chọn
Chống sét
Thiết bị đo
Tìm sản phẩm

Máy dò điện âm tường