Tiếng Việt|English
Hotline: 089 8899 578 - 0918001019 /ky thuat
ThyAn-Nhà cung cấp sản phẩm Chống sét & Đo kiểm
Trang chủ > Hỗ trợ > Về đo kiểm an toàn điện

Về đo kiểm an toàn điện

Cấp bảo vệ IP được định nghĩa bởi IEC, quy định mức độ bảo vệ của thiết bị điện từ bụi và nước. Nếu bạn thường xuyên thực hiện việc bốc dự toán cho 1 công trình, sẽ có những thiết bị yêu cầu độ bảo vệ IP54 chẳng hạn. Nhưng bạn tìm ngoài thị trường chỉ có...
Sản phẩm đã chọn
Chống sét
Thiết bị đo
Chống sét điện mặt trời