Tiếng Việt|English
Hotline: 090 285 8897 - 0918001019 /ky thuat
ThyAn_Nhà cung cấp thiết bị Đo kiểm tra & An toàn điện
Trang chủ > Thiết bị đo > > Thiết bị chuyển đổi đo lường (Transducer)

Thiết bị chuyển đổi đo lường (Transducer)

Gồm các thiết bj chuyển đổi đo lường kỹ thuật số và tương tự

Thiết bị chuyển đổi đo lường điện (transducer) chuyển đổi các thông số điện đo được thành các tín hiệu DC tương ứng với thông số đầu vào, cho phép truyền đi xa mà không sợ mất chính xác.
Bao gồm các thiết bị chuyển đổi đo lường kỹ thuật số và tương tự sử dụng trong mạng lưới điện.

Bộ chuyển tín hiệu T82 Cos PHI

Model: T82 Cos PHI - Xuất xứ: Chauvin-Arnoux / France
T82 Cos PHI - Transducer : Thiết bị chuyển đổi dòng điện DC thành tín hiệu tương tự DC mức thấp (mA hoặc V). Thời gian đáp ứng: 300 ms, cấp chính xác 0.5%, mức bảo vệ IP20, tần số hoạt động 50, 60, 400 Hz. Nguồn phụ: 57.7-440 V (AC) hoặc 24-220 V (DC).. Chi tiết ...
Sản phẩm đã chọn
Chống sét
Thiết bị đo
Khuyến mãi thiết bị đo 2017