Tiếng Việt|English
Hotline: 089 8899 578 - 0918001019 /ky thuat
ThyAn_Nhà cung cấp thiết bị Đo kiểm tra & An toàn điện

Thiết bị đo nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc

Gồm các thiết bị đo nhiệt độ cầm tay bằng 1 đầu đo, 2 đầu đo. Dải đo rộng có thể lên đến - 50°C đến 1350°C.. Thiết kế đơn giản sử dụng, hiệu suất cao với khả năng điều chỉnh mức phát xạ để việc kiểm tra phù hợp thực tế.

CA861 Nhiệt kế tiếp xúc 1350°C

Model: CA 861 - Xuất xứ: Chauvin-Arnoux / Taiwan
Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc Physics Line CA 861: Đo nhiệt độ tiếp xúc với 1 cặp đầu đo loại K, Khoảng đo từ - 40°C đến 1.350°C. Độ chính xác ± (0,1%R + 1°C). Độ phân giải 0,1°C hoặc 1°C. Kích thước 173x60.5x38 mm, Khối lượng 185g . Chi tiết ...

CA863 Nhiệt kế tiếp xúc với 2 đầu K

Model: CA 863 - Xuất xứ: Chauvin-Arnoux / Taiwan
Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc C.A 863: 2 cặp nhiệt điện đầu vào loại K, Khoảng đo: - 50°C đến 1350°C, Độ chính xác: ± (0,3%R + 1°C), Độ phân giải: 0,1°C hoặc 1°C, Kích thước: 173x60.5x38 mm, khối lượng: 185g.. Chi tiết ...
ThyAn - Nhà phân phối

ThyAn-Nhà phân phối Sản phẩm Chống sét và Máy đo An toàn ĐIện*

Chống sét điện mặt trời

Sản phẩm đã chọn
Chống sét
Thiết bị đo