Tiếng Việt|English
Hotline: 089 8899 578 - 0918001019 /ky thuat
ThyAn_Nhà cung cấp thiết bị Đo kiểm tra & An toàn điện
CA42 Máy đo từ trường & điện trường LF

CA42 Máy đo từ trường & điện trường LF

Model: CA 42

Xuất xứ: Chauvin-Arnoux / France

Tải về Catalog: (English)

Chọn sản phẩm vào giỏ hàng:

Đo điện từ trường tần số thấp


Máy đo từ trường và điện trường CA 42 được thiết kế đặc biệt để đo điện trường và từ trường tần số thấp và có thể so sánh kết quả đo với yêu cầu của tiêu chuẩn Quốc tế và hướng dẫn của Châu Âu.

CA 42 có thể sử dụng trong điều kiện bình thường hay trong các trường hợp chuyên biệt, như kiểm tra sự tương thích điện trường của các thiết bị điện trong môi trường công nghiệp.

  • Tần số điện trường : DC - 400 kHz
  • Phù hợp tiêu chuẩn quốc tế: IEC, EN, DIN, VDE, BGV, ICNIRP .v.v.
  • Hiển thị giá trị đo: giá trị tuyệt đối (V/m hoặc T, multiples và sub-multiples) hoặc tương đối (%)
  • Hiển thị sự dao động điện trường & từ trường theo các biến số thời gian (oscilloscope function) hoặc theo tần số (FFT)
  • Đầu dò điện trường đẳng hướng bên trong
  • Tùy chọn thêm 4 đầu dò đẳng hướng bên ngoài
  • 1 đầu dò điện trường (EF400): 1 V/m đến 30 kV/m
  • 3 đầu dò từ trường (MF05, MF400HMF400): 10 nT đến 1 T
  • MF05: cũng là đầu dò từ trường trên mặt đất

Thông số kỹ thuật của CA 42 & các đầu dò điện từ trường


Máy đo điện trường, từ trường CA 42 và phụ kiện

 Lưu ý : CA 42 đã ngừng sản xuất

Máy đo điện từ trường
ThyAn - Nhà phân phối

ThyAn-Nhà phân phối Sản phẩm Chống sét và Máy đo An toàn ĐIện*

Chống sét điện mặt trời

Sản phẩm đã chọn
Chống sét
Thiết bị đo