cong ty thy an
Tiếng Việt|English

ThyAn_Nhà cung cấp thiết bị Đo kiểm tra & An toàn điện
Trang chủ > Thiết bị đo

Thiết bị đo

Đo điện trở & Điện trở suất

Điện trở và điện trở suất là đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất cản trở dòng...

Đo sóng điện từ trường

Trong môi trường xung quanh chúng ta luôn tồn tại sóng điện từ trường. Sóng điện từ trường có...

Thiết bị thí nghiệm điện

Hệ thống các phòng thực hành mạch điện với các thiết bị thí nghiệm điện là một phần không...

Máy đo Nhiệt độ & Môi trường

Trong công nghiệp cũng như dân dụng luôn cần có các máy đo nhiệt độ và máy đo môi...

Thiết bị điện công nghiệp

Việc sản xuất, truyền tải điện năng phải qua nhiều khâu, nhiều giai đoạn phức tạp, nên không thể...

Đo nhiệt độ công nghiệp

PYRO-CONTROLE cung cấp các giải pháp đo nhiệt độ, kiểm soát nhiệt độ và hiệu chỉnh nhiệt độ để xử...

Sản phẩm đã chọn
Chống sét
Thiết bị đo
Tìm sản phẩm
Trực tuyến
Kỹ thuật
Bán hàng
08.3850 5678
0
gio hang